UMOWA POŻYCZKI – o czym pamiętać przy jej zawieraniu, aby móc skuteczne dochodzić zwrotu długu?

Bardzo często zdarza się, że udzielamy pożyczek znajomym, rodzinie, opierając się wyłącznie na zaufaniu, że pożyczka zostanie zwrócona i nie musimy sporządzać żadnej umowy pisemnej. Niestety często również mają miejsce sytuacje, kiedy nie udaje nam się otrzymać zwrotu pieniędzy.

Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wystarczy sama umowa ustna pożyczki?

Aby jednak zachować wymogi formalne pożyczki, należy pamiętać, że jeżeli jej wartość przekracza 1 000 zł, to powinna być ona zawarta w formie pisemnej. Taka forma znacznie ułatwia możliwość dochodzenia jej zwrotu, np. w sądzie.

Zgodnie z przepisami, biorący pożyczkę ma 6 miesięcy na to, aby zwrócić pieniądze pożyczkodawcy (chyba, że strony ustaliły inny termin zwrotu pożyczki). Jeśli jednak terminu nie ustaliliśmy (lub nie został on wskazany w formie pisemnej), możemy żądać jego zwrotu po upływie 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (czyli np. zwróceniu się o jej zwrot). To „wypowiedzenie” również powinno zostać dokonane w formie pisemnej.

Jeśli biorący pożyczkę opóźnia się ze zwrotem pożyczki i pomimo wezwania go do zwrotu pieniędzy, tego nie uczynił, istnieje możliwość skierowania do sądu pozwu o zapłatę.

Pomimo, iż przepisy wymagają zawarcia umowy pożyczki na piśmie, to jednak obecnie istnieje możliwość stosowania innych środków dowodowych, aby wykazać, że pożyczka (mimo, że ustnie) to jednak została zawarta i należy nam się zwrot pożyczonych pieniędzy.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

1. Data, miejsce zawarcia umowy pożyczki

2. Wskazanie przedmiotu umowy – pożyczka pieniężna

3. Wskazanie kwoty pożyczanej sumy pieniężnej oraz okresu spłaty

5. Konsekwencje nieterminowej spłaty (odsetki, ew. wysyłanie ponagleń, egzekucji komorniczej)

6. Podpisy stron.

adw. Adrianna Borowiecka

Kancelaria Adwokacka ul. Żeligowskiego 42 w Łodzi, filia: ul. Wojska Polskiego 12 w Aleksandrowie Łódzkim

tel. 666 686 630, mail: kancelaria@adwokatborowiecka.pl