Spory z bankami i firmami windykacyjnymi

Z praktyki naszej kancelarii wynika, że tylko część osób pozwanych przez banki lub fundusze sekurytyzacyjne podejmuje się obrony swoich praw w toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Tymczasem ostatni sukces naszej kancelarii w sporze sądowym z jedną z największych w Polsce instytucji finansowych pokazuje jak warto w tego typu sprawach korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników. Dzięki naszej interwencji doszło do uchylenia nakazu zapłaty wydanego przez sąd w sprawie roszczeń z tytuły kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich na kwotę ponad 150 tysięcy złotych oraz wycofania przez wierzyciela pozwu co uchroniło naszą klientkę przed zapłatą wysokiej kwoty dochodzonych roszczeń. Więcej na temat sporów bankowych polecamy http://kancelaria-lexum.pl/blog/spory-z-bankami-i-firmami-windykacyjnymi