Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym już w Sejmie

W poniedziałek, 02 sierpnia do "laski marszałkowskiej" trafił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw przewidującej utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, ujednolicenie przepisów w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych, dokumentacji, raportów dotyczących szczepień ochronnych, wprowadzenia zmian w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, finansowania składek na Fundusz Solidarnościowy lekarzy i dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, a także funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia w związku z wystąpieniami epidemii.

Dzień później, 03 sierpnia, Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Projekt nosi numer druku 1449, a przebieg procesu legislacyjnego można śledzić w Internecie [ LINK ]

Zapraszam do śledzenia bloga: https://odszkodowaniezaszczepienie.info/