Prezenty ślubne – a podatek, kiedy i jaki należy zapłacić?

O czym warto pamiętać planując najważniejszy dzień w swoim życiu?  Zapraszam do lektury artykułu.

Jeśli małżonkowie otrzymali drobne prezenty, jak kwiaty, książki,  upominki lub niewielkie kwoty gotówki nie muszą uiszczać od tych prezentów podatku.

Jeżeli wartość wszystkich otrzymanych prezentów, przekazanych w ciągu 5 lat, przekroczy ustalony limit, wówczas małżonkowie będą musieli zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezenty ślubne otrzymane przez małżonków mogą zostać uznane przez fiskus za darowiznę i trzeba będzie je opodatkować.  Zapłata podatku natomiast będzie uzależniona od wartości prezentu oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy nowożeńcami a darczyńcą/darczyńcami.

W tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa wskazuje trzy grupy podatkowego w zależności do stopnia pokrewieństwa a także limity określono kwotowo, po przekroczeniu których trzeba będzie zapłacić podatek. Wymiar podatku od darowizny zależny będzie  od grupy podatkowej, do której darczyńca zostanie zakwalifikowany.

I tak I grupa podatkowa obejmuje m.in: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową, teściów.
Zaś II grupa podatkowa obejmuje: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
Natomiast III grupa podatkowa to pozostałe osoby jak np. kolega, koleżanka, pracodawca.

Bardzo ważne jest aby pamiętać, ze w ramach I grupy podatkowej wyróżniamy tzw. 0 grupę podatkową, do której zaliczamy: zstępnych (np. syna, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (np. matkę, ojca, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę.

Ważne: jeśli darczyńca zalicza się do kręgu osób zaliczanych do 0 grupy podatkowej to tak otrzymana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu i bez znaczenia będzie wartość prezentu.

Bardzo ważne jest aby pamiętać, że zwolnienie z podatku od darowizny w powyższej sytuacji możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • zgłoszenie darowizny na druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy  do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • złożenie w Urzędzie Skarbowym dokumentów, które potwierdzają otrzymanie darowizny. Jeśli nowożeńcy otrzymali pieniądze, dokumentem potwierdzającym ten fakt będzie np. wyciąg z rachunku bankowego.
Warto pamiętać, że jeśli tak otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup np. nieruchomości, to Urząd Skarbowy będzie chciał zweryfikować skąd pochodziły środki.