Adwokat Kamil Wasilewski, Poznań
PREMIUM

Ocena

4,8
Dodaj opinię

Kamil WasilewskiAdwokat
(Od 2014)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski
ul. Grunwaldzka 517 C/29, 62-064 Poznań

Pomagam codziennie przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes, firmy typu startup we wczesnych fazach rozwoju wspieram wiedzą w zakresie prowadzenia i ochrony swojej działalności. Pomagam skutecznie rodzinom, oraz pracodawcom i pracownikom. Świadczę usługi prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Brałem udział w wielu negocjacjach, obsługiwałem procedurę tworzenia wielu spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, zajmując się również ich bieżącą obsługą prawną. Z powodzeniem uczestniczyłem również jako pełnomocnik i obrońca w licznych postępowaniach sądowych. Wszystkim klientom wdrażam rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ich celów i potrzeb. Jako mój klient będziesz informowany o sprawie na bieżąco, otrzymasz potrzebne wsparcie i wyjaśnienia potrzebne do zrozumienia Twojej sytuacji. Zapraszam do konsultacji swojego problemu, chętnie pomogę spokojniej przejść przez trudny czas związany z niepewnością prawną i poszukam właściwych rozwiązań.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Adwokat Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu
Inne uwagi: Kancelaria angażuje się pro bono w realizację licznych projektów społecznych. Zasady etyczne przyświecające Kancelarii nakazują niepozostawanie biernym w sytuacjach, które wymagają zaangażowania i fachowej pomocy.

Ocena prawnika

 (4,8 na 5 gwiazdek), 110 opinii

Pan Kamil Wasilewski bardzo rzetelnie mi pomógł odpowiadając bardzo profesjonalnie na moje pytania .Serdecznie polecam Pana Kamila.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
5%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Przestępstwa i wykroczenia (11)
  • Obrona podejrzanego o przestępstwo znęcania się.
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie przestępstwa oszustwa.
  • Przeciwko synowi Klienta zostało wszczęte przez sąd opiekuńczy postępowanie sprawie nieletnich. Dzięki mojej pomocy sąd umorzył postępowanie.
  • Klient Kancelarii został oskarżony o jadę pod wpływem alkoholu. Klient jest zawodowym kierowcą. Dzięki mojej pomocy sprawa została warunkowo umorzona. Klientowi nie zostało zabrane prawo jazdy.
  • Klientka kancelarii była osobą pokrzywdzoną w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego nad nią przez jej męża. Dzięki mojej pomocy mąż ostatecznie został skazany przez Sąd na karę 2 lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.
  • Dzięki pomocy kancelarii Klient uzyskał odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 7 miesięcy.
  • Klient kancelarii został oskarżony o kradzież paliwa. Dzięki pomocy Kancelarii udało się uzyskać wyrok uniewinniający wykazując, iż w chwili popełnienia czynu klient nie miała zamiaru dokonać kradzieży. Tym samym nie zostały spełnione ustawowe przesłanki przestępstwa kradzieży.
  • Klient kancelarii został niesłusznie oskarżony o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Dzięki pomocy Kancelarii prokurator umorzył postępowanie z uwagi na to, że przestępstwo nie zostało popełnione.
  • Kancelaria z sukcesem pomogła klientowi uzyskać zgodę Sądu na zmianę zakazu prowadzenia pojazdu na prowadzenie pojazdu z zamontowaną w nim alkoblokadą.
  • Kancelaria z sukcesem pomogła klientowi obwinionemu o zakłócanie porządku publicznego. Dzięki pomocy klient został uniewinniony.
  • Klient został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dzięki pomocy kancelarii sąd penitencjarny wyraził zgodę klientowi na dozór elektroniczny.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • Prowadzenie sprawy o rozwód, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem. Pozew o rozwód.
  • Pozew o alimenty.
  • Pozew o rozwód.
  • Dzięki pomocy kancelarii i zaangażowaniu w negocjacje z drugą stroną, klienta kancelarii szybko i skutecznie uzyskała rozwód bez orzekania o winie. Jednocześnie udało się zawrzeć korzystne dla obu stron procesu porozumienie co do podziału majątku wspólnego.
  • Kancelaria z sukcesem pomogła Klientce która występowała w imieniu małoletniego syna uzyskać wyższe alimenty od ojca dziecka.
  • Kancelaria pomogła klientce w sposób ugodowy zakończyć kwestie rozwodu i podziału majątku.
 • Nieruchomości (5)
  • Negocjacje z deweloperem w zakresie zapisów umowy deweloperskiej.
  • Bieżące doradztwo prawne i obsługa prawna przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prawnych.
  • Prowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym.
  • Reprezentowałem właściciela nieruchomości w sprawie jaką wytoczył mu jeden z przedsiębiorców przesyłowych o ustanowienie służebności przesyłu. Dzięki mojej pomocy klient otrzymał satysfakcjonujące go wynagrodzenie.
  • Kancelaria pomogła Klientowi w uzyskaniu odszkodowania od dewelopera za wady fizyczne lokalu. Deweloper powołał się na zarzut przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Powództwo jednakże oparto na tzw. odpowiedzialności kontraktowej gdzie termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (5)
  • Przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Sporządzenie regulaminu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rejestracji spółki w KRS.
  • Kancelaria pomogła Klientowi w założeniu firmy w formie spółki komandytowej. Przygotowana została umowa spółki wraz z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
  • Kancelaria pomogła Klientowi w zmianie formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Praca (4)
  • Pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Dzięki mojej pomocy klient uzyskał od byłego pracodawcy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
  • Dzięki pomocy kancelarii Sąd pracy ustalił, że klient był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie sąd nie uznał twierdzeń pozwanego, że klient pracował u niego na podstawie umowy o dzieło.
  • Kancelaria pomogła Klientowi odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu.
  • Wniosek o dział spadku.
  • Kancelaria pomogła Klientce w sprawie o dział spadku. Została zawarta ugoda przed sądem dzięki której udało się uniknąć długiego i drogiego procesu sądowego.
  • Klient został pozwany w sprawie o zachowek przez brata, który został wydziedziczony w testamencie. Dzięki pomocy prawnej powództwo zostało w całości oddalone.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (3)
  • Kancelaria pomogła klientowi w założeniu spółki komandytowej w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Kancelaria pomogła Klientowi w całościowym procesie założenia i wdrożenia sklepu internetowego.
  • Kancelaria pomogła klientowi w całościowym rozpoczęciu działalności deweloperskiej.
 • Inne (2)
  • Prowadzenie sprawy przeciwko ZUS o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Z sukcesem pomogłem Klientom odzyskać odszkodowanie od jednego z przewoźników za opóźniony lot trwający ponad 12 godzin.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • Pomogłem poszkodowanemu w wypadku samochodowym uzyskać satysfakcjonujące go odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczycielka sprawy wypadku jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego. Klient tym samym uniknął długotrwałego procesu sądowego.
  • Kancelaria pomagała Klientowi w uzyskaniu od ubezpieczyciela sprawy szkody całość kosztów leczenia oraz satysfakcjonujące dla Klienta zadośćuczynienie,.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Dzięki pomocy Kancelarii wykonawca otrzymał od Inwestora wynagrodzenie za roboty dodatkowe z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane.
  • Dzięki pomocy Kancelarii klient odzyskał odszkodowanie od Wykonawcy za nieprawidłowe wykonanie remontu mieszkania.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Sporządzenie i opiniowanie umów z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Kancelaria zweryfikowała pod względem prawnym umowę o dzieło jaką Klient zawierał ze swoim kontrahentem. Szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie interesów Klienta.
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (1)
  • Dzięki pomocy prawnej Kancelarii Klient uzyskał zgodę sądu na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego tzw. obrączki.
 • RODO (1)
  • Kancelaria w sposób kompleksowy wdrożyła RODO w klubach fitness oraz w poradni dietetycznej.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Kancelaria skutecznie pomogła pracownikowi w sporze sądowym ze swoim pracodawca w uchyleniu nałożonej na pracownika kary porządkowej.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Majątek i Podatki
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Własność intelektualna
 • Inne
 • Podatki (kontakty z urzędami)

Publikacje zobacz wszystkie

Jakie są formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej?

Pierwszym krokiem przy zakładaniu każdego rodzaju firmy jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej . Nie wiem czy wiesz, ale od tego jaki rodzaj formy prawnej wybierzesz, zależeć będzie m.in. jakie ponie...

Co to jest działalność gospodarcza?

Definicje działalności gospodarczej znajdziemy w wielu ustawach. Jednakże moim zdaniem najbardziej precyzyjną definicję działalności gospodarczej zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl przepisów tejże ustawy działal...

Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów na prowadzenie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową – art. 182a KKW

Kierowcom, którzy stracili prawko za jazdę na podwójnym gazie, sądy mogą pozwolić wrócić za kierownicę – ale tylko w aucie z blokadą alkoholową . Taką możliwość daje  art. 182a zgodnie z któr...

Klauzule niedozwolone w umowie z klubem fitness

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety jednocześnie kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunk&oacu...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Porada rzetelna i na temat. Odpowiedź błyskawiczna.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Mecenas Kamil Wasilewski rzetelnie i profesjonalnie odpowiedział na moje pytania .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan Kamil Wasilewski z satysfakcją odpowiedział mi na nurtujące pytanie,z czego jestem zadowolona i polecam go z pewnością każdemu. Dziękuję

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Konkretna i szybka odpowiedz.Dziękuje

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo szybka i pomocna odpowiedz. Dziękuję

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 772)