Prawo Jazdy 2018 – co się zmieni?

Prawo Jazdy 2018 – co się zmieni?

Nowelizacją przepisów zostaną objęte osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r.

Każdy kierowca, który uzyska prawo jazdy po 4. czerwca 2018 roku zostanie objęty obowiązkowym okresem próbnym . Co to oznacza w praktyce? Ze będzie na tzw. cenzurowanym. Przez pierwsze 8 miesięcy samochód, którym będzie się poruszał, musi być oznakowany z przodu i z tyłu okrągłą naklejką z zielonym liściem klonu. W tym czasie nie będzie mógł także podjąć pracy zarobkowej jako kierowca (nawet w charakterze dostawcy pizzy).

Nowy kierowca będzie musiał również poruszać się wolnej od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek: maksymalnie z prędkością 50 km/h w terenie zabudowanym (niezależnie od znaków wskazujących wyższą dozwoloną prędkość), na drogach wojewódzkich, ekspresowych, dwujezdniowych i autostradach - maksymalnie z prędkością 100 km/h .

To nie koniec. Fakt, że odbierze prawo jazdy nie zwalnia go z dalszej nauki. Między 4. a 8. miesiącem będzie go także obowiązywało dodatkowe, teoretyczne szkolenie w WORDzie (dwie godziny) i godzina praktyczna z bezpiecznej jazdy. Oba szkolenia będą dodatkowo płatne, w sumie to wydatek nie przekraczający 300 złotych. Po odbyciu szkolenia, odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie, należy przedstawić odpowiedniemu organowi, który wydał prawo jazdy. Jeśli się tak nie stanie, dokument zostanie zatrzymany do momentu odbycia szkolenia.

Niestosowanie się do powyższych nakazów grozi sankcjami: przedłużeniem okresu próbnego, a nawet cofnięciem decyzji o wydaniu prawa jazdy.

Nowe zasady mają mieć zastosowanie od 4. czerwca. Warunkiem do ich wprowadzenia jest sprawnie działający system CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2.0.  Przypominamy, że start systemu przekładano już kilka razy.

 

Prawo Jazdy 2018 w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę jest elektronicznym dokumentem, niezbędnym do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy (generowanym przez właściwe Starostwa Powiatowe).

Jak długo będę czekać na egzamin?

Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów i odebrania zaświadczenia o wyznaczeniu terminu.

Ile kosztuje egzamin?

Egzamin na prawo jazdy kategorii B kosztuje 170 złotych (egzamin teoretyczny - 30 złotych, praktyczny - 140 złotych).

Czy badania lekarskie są obowiązkowe?

Tak, należy do nich przystąpić jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Uprawniony do badania kierowców i kandydatów na kierowców lekarz musi wydać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Czy muszę mieć skończone 18 lat, aby dostać prawo jazdy?

Tak, ale na kurs możesz zapisać się wcześniej – dokładnie 3 miesiące przed 18. urodzinami. Do egzaminu możesz przystąpić miesiąc przed nimi.