Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku wspólnego...
Istnieją dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa: umowny i sądowy.
Jeżeli strony są w stanie porozumieć się w tej sprawie to wystarczy umowa pomiędzy małżonkami, która szczegółowo określi co do kogo będzie należało. Wniesienie wniosku do sądu o podział majątku powinno nastąpić po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub 10 lat pózniej. Właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Wniosek musi zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej oraz szczegółowe informacje co dokładnie znajduje się w dzielonym majątku. Podziałowi może podlegać tylko majątek wspólny byłych małżonków.