O prawnym aspekcie remontu słów kilka

Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których do prawnika zgłaszają się zarówno osoby wykonujące remonty jak i ich klienci. Jedni twierdzą, że remont został źle wykonany bądź w ogóle nie wykonany. Drudzy podnoszą, że pomimo zgodnego z umową i sztuką budowlaną wykonania remontu, nie otrzymali należnego wynagrodzenia.

Aby uniknąć późniejszych problemów warto pamiętać o kilku sprawach:

  1. należy dokładnie ustalić czego ma dotyczyć remont - to umożliwi uniknięcie w przyszłości nieporozumień dotyczących tego, że celem było wyremontowanie całego mieszkania, a nie kilku pomieszczeń;
  2. wskazać zakres planowanego remontu - chodzi o dokładne określenie prac, które mają być wykonane, aby uzyskać oczekiwany efekt, a także dopytać się czy nie należy zmodyfikować jakiegoś elementu prac, aby efekt był lepszy (braki w tym aspekcie mogą mieć bardzo negatywne skutki);
  3. określić kwotę, jaka będzie stanowić wynagrodzenie osoby wykonującej remont - tak, by uwzględniało ono zakres zaplanowanych prac;
  4. opisanie, kto jest odpowiedzialny za zakup materiałów niezbędnych do remontu;
  5. jeżeli pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac należy dokładnie je opisać oraz ustalić ich koszt - po ich wykonaniu mogą pojaiwć się problemy czy obie strony zgodziły się na prace dodatkowe;
  6. jeżeli któraś ze stron zgłasza zastrzeżenia co do wykonanych prac (przeważnie będzie to właściciel remontowanej nieruchomości) - należy zgłaszać je od razu oraz dokumentować (np. zdjęciami) - dzięki temu będzie możliwe ustalenie do jakich ewentualnych usterek doszło w trakcie remontu.

Te kilka uwag może pozwolić na uniknięcie czasochłonnego, a także kosztownego postępowania sądowego, z rezultatu którego żadna ze stron nigdy nie będzie całkowicie zadowolona.