O mediacji w pigułce !

Czym jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Opiera się na zasadzie dobrowolności i poufności.

Czy każdy może skorzystać z mediacji ?

Mediacja jest dla każdego. Mogą z niej skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także rozwodzący się małżonkowie, czy sąsiedzi którzy pozostają w sporze o przysłowiową miedzę.

Kiedy można skorzystać z mediacji ?

Strony, które pozostają w sporze mogą zwrócić się do mediatora o pomoc zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i już wtedy gdy spór toczy się przed sądem.

W sytuacji gdy sprawa znajdzie się już w sądzie, czy  jest sens korzystać z pomocy mediatora?

Oczywiście, że jest sens. Mediacji nie ograniczają skostniałe procedury sądowe. Strony spotykają się w dogodnym dla siebie terminie. Mogą również prowadzić rozmowy korzystając ze wszystkich dostępnych form komunikacji, np. poprzez komunikatory internetowe. Oszczędzają zatem czas.  A wiadomo, że czas to pieniądz.

Czy skorzystanie z pomocy mediatora wiąże się z dodatkowymi kosztami ?

Mediacja jest odpłatna. Porównując koszty mediacji i koszty postępowania sądowego można wskazać, że proces kosztuje 5% wartości naszego sporu, zaś mediacja ok. 2 % Łatwo zatem stwierdzić, że mediacja się po prostu opłaca.