Kierowcy bez dowodu rejestracyjnego. Projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym został przyjęty przez rząd.

Kierowcy bez dowodu rejestracyjnego. Projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym został przyjęty przez rząd.

Kierowco, zarejestrowałeś pojazd w Polsce? Mamy dla Ciebie wspaniałe wieści. Będziesz mógł się poruszać po terytorium kraju bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu OC pojazdu. Projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowy został już przyjęty przez rząd. Autorem projektu ustawy o zmianie ustawy jest resort cyfryzacji.

Proponowane zmiany są kontynuacją wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (w skrócie CEPiK).

Co dokładnie i kiedy się zmieni?

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje, że osoby które spełniają dwa warunki: poruszają się pojazdem zarejestrowanym w Polsce i po terytorium kraju, będą zwolnione z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu.

Dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach z uprawnieniami do kierowania zawiera SI CEPiK czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego będą mogły właśnie w tym systemie sprawdzić wspomniane informacje.

O dokładnym terminie zwolnienia z obowiązku powsiadania dowodu rejestracyjnego i OC dowiemy się po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego ds. informatyzacji.

Co jeszcze przewiduje projekt?

Projekt przewiduje też elastyczne podejście do wdrożenia rozwiązań niezależnych od procesów realizowanych w ramach centralnej ewidencji kierowców (CEK) tzn. gromadzenia, przekazywania i udostępniania danych o zastawach rejestrowych na pojeździe oraz uruchomienia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych – informuje PAP

O CEPiK

SI CEPiK  czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zawiera informacje o pojazdach, które zarejestrowano w Polsce oraz kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania. Regulowany przez ustawę Prawo o Ruchu Drogowym CEPIK prowadzi minister cyfryzacji (od 1 stycznia 2016 r.), natomiast jego utrzymaniem i modernizacją oraz udostępnianiem danych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI).

CEPiK obejmuje centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK).

W tej pierwszej gromadzone są dane o pojazdach, które zarejestrowano w Polsce, w tym dane pojazdu takie jak marka czy model, informacje techniczne (pojemność silnika, liczba miejsc), a także dane o obecnym i poprzednich właścicielach pojazdu oraz informacje o ubezpieczeniu OC.

Centralna ewidencja kierowców zbiera dane o osobach, które posiadają ważne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz o takich, którym te uprawnienia cofnięto.

Dane do CEPiK przekazuje wydział komunikacji w starostwie powiatowym, w którym rejestrujemy pojazdy i odbieramy dokumenty prawa jazdy. System służy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej i gminnej, sądom, prokuraturze i komornikom sądowym. O udostępnienie danych z CEPiK mogą ubiegać się także inni obywatele, przedsiębiorcy i instytucje.