Jakie przesłaniki trzeba spełnić by móc złożyc wniosek o upadłość konsumencką

Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek złożony przez konsumenta. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej oraz osoba, która nie jest już członkiem organu kapitałowej spółki handlowej.