Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka pozwala upadłemu na uzyskanie oddłużenia. Sposób jego uzyskania uwarunkowany jest tym, w jaki sposób upadły doprowadził do powstania stanu niewypłacalności.  Istotne jest również należyte przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości. W niniejszym artykule opiszemy pokrótce jak ogłosić upadłość konsumencką, by jak najszybciej otrzymać oddłużenie. Jeśli szukają Państwo szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego sporządzenia wniosku to zapraszamy na bloga naszej kancelarii. W artykule jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyjaśniamy krok po kroku wszelkie zawiłości związane z wypełnianiem wniosku.

Upadłość konsumencka: na czym polega?

Dzięki nowelizacji przepisów Prawa Upadłościowego (która weszła w życie 24.03.2020 r. ) w zasadzie każda osoba fizyczna może ogłosić upadłość konsumencką. Samo ogłoszenie upadłości jest jednak dopiero początkiem procesu oddłużania. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z utratą całego majątku, który zostanie sprzedany przez syndyka na poczet zaspokojenia wierzycieli upadłego dłużnika. Wraz z końcem postępowania upadłościowego sąd ustali plan spłaty wierzycieli .

Jeżeli dłużnik nie posiada majątku, stosunkowo szybko uzyska postanowienie w przedmiocie umorzenia zobowiązań bądź ustalenia planu spłaty wierzycieli, które będzie zarazem określać zakres umorzenia zobowiązań. Wysokość umorzenia będzie jednak zależała od tego, w jakim stopniu dłużnik przyczynił się do powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności.

Upadłość konsumencka: umorzenie zobowiązań

Sąd nie będzie weryfikował stopnia przyczynienia się do powstania stanu niewypłacalności, jeżeli stwierdzi, że upadły nie jest w stanie dokonywać spłat na poczet wierzycieli i stan ten ma charakter trwały. Wówczas sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeżeli brak możliwości dokonywania spłat nie ma trwałego charakteru, sąd umorzy zobowiązania warunkowo – maksymalnie na okres pięciu lat. Warunkowego umorzenia trzeba za wszelką cenę unikać i dążyć w takiej sytuacji do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Po więcej informacji w tej materii zapraszamy na naszego bloga.

Długość planu spłaty wierzycieli

Co do zasady jest kilka wariantów ustalenia długości planu spłaty wierzycieli:

- do roku,

- do dwóch lat.

- na okres nieprzekraczający 36 miesięcy,

- na okres od 36 do 84 miesięcy.

Doprowadzenie przez upadłego do stanu niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa spowoduje ustalenie planu spłaty wierzycieli na okres od 36 do 84 miesięcy.

Gdy działania upadłego nie charakteryzowały się rażącym niedbalstwem – przykładowo w wyniku zdarzeń losowych to plan spłat będzie ustalony na okres do 36 miesięcy.

Plan spłaty zostanie ustalony na okres dwóch lat jeśli w tym czasie upadły spłaci połowę swych zobowiązań. Jednoroczny plan spłaty wierzycieli przewidziany jest dla sytuacji, w których w ciągu roku zostanie spłacone 70% zobowiązań.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby odpowiednio przygotować się do ogłoszenia upadłości, należy:

  • zweryfikować własne czynności dotyczące rozporządzania majątkiem,
  • należycie udokumentować stan swojego zdrowia,
  • odpowiednio udokumentować ponoszone wydatki,
  • skrupulatnie opisać okoliczności powstawania niewypłacalności
  • opisać okoliczności powstawania zadłużenia.

W celu należytego sporządzenia wniosku warto skorzystać z usług praktyków wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym. Takie postępowanie pozwoli na szybsze uzyskanie oddłużenia, zredukuje ilość stresu i sprawi, że plany spłaty wierzycieli będą mniej dotkliwe dla dłużnika. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące uzyskania oddłuzenia w upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu:
kontakt@lipinskikancelaria.pl
tel. 792 873 876