Bycie dobrym prawnikiem. Czy to już tylko teoria?

Tytuł niniejszego artykułu, choć dość wymowny, stawia wiele pytań wyłaniających się z praktyki zawodowej każdego prawnika.

Odbywając aplikację adwokacką czy też radcowską, każdemu z nas wielokrotnie tłumaczono o zasadach Etyki i Godności Zawodu. Pojęcie to, bardzo silnie przyswojone przeze mnie, niestety w dzisiejszych czasach zdaje się zanikać.

Ze zdziwieniem i trwogą zauważam,  że sporo moich Kolegów po fachu podchodzi do wykonywania naszego zawodu w sposób "biznesowy" i statystyczny. Oczywiście, dostępność usług prawniczych w dzisiejszych czasach jest bardzo rozległa i ów Klient jest nieoceniony, ale jednak......

Będąc adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej, świadczącym pomoc prawną obcokrajowcom, przebywającym na terytorium Polski czy też Unii Europejskiej, bardzo często spotykam się z przykrymi praktykami, o których informują mnie Klienci. Przychodzą bowiem do mnie osoby o narodowości ukraińskiej oraz rosyjskiej, zazwyczaj nie znający swoich praw oraz języka Adama Mickiewicza.

Wobec tego pomagam, wyjaśniam, sporządzam pisma i staram się wesprzeć te osoby w sposób jak najbardziej fachowy i rzetelny. Niestety w wielu przypadkach, osoby te przed wizytą w mojej Kancelarii, mają kontakt z moimi Kolegami, postawa których stanowi powód niniejszych rozważań.

Jak wspomniałam, moi Koledzy (nie generalizując) również starają się "pomóc" Klientom-obcokrajowcom, jednakże sposób niesienia tejże pomocy pozostaje daleki od Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu czy też własnego sumienia. Mam na myśli nie tylko kwestie finansowe, ale i treść przekazywanych informacji w ramach udzielanych porad prawnych, mijających się z zasadą działania na korzyść Klienta i zaoszczędzenia mu zbędnych kosztów.

Powyższe sygnały są wysoce niepokojące i pozostawiające do rozważenia kwestie Etyki Zawodowej w kontekście przedstawionego postępowania z Klientami.

Wracając zatem do postawionego na wstępie pytania, chciałabym wierzyć, że dobry i uczciwy prawnik to nie tylko teoria, lecz powszechnie stosowana praktyka.