10 powodów, dla których warto skorzystać z mediacji i spróbować zaoszczędzić koszt, czas i energię

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać i realizować je. Tym mediacja różni się od rozstrzygnięcia jakim jest wyrok wydany przez sąd.

Sędzia wydając orzeczenie w sprawie, bazuje na tym co każda ze stron zdoła wykazać, udowodnić, przedstawić, powiedzieć. Zaś każda ze stron tak prowadzi proces, aby wygrać – uzyskać jak najwięcej. Konfrontacja w procesie nie sprzyja szczerość stron. Nie ma miejsca na to, aby strony mogły wyjaśnić sobie faktyczne powody swoich zachowań czy ustaliły zasady współpracy w przyszłości.

Nawet podczas już rozpoczętego postępowania sądowego istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Warto spróbować zaoszczędzić koszt, czas i energię. Ale nie tylko. Przede wszystkim warto na własnych warunkach zakończyć spór, nie licząc na to, że sędzia zrozumie specyfikę biznesu czy faktyczne skutki i konsekwencje sporu, a prawnicy będą w stanie udowodnić rację …

„Mediacja” oznacza zorganizowane ale nie sformalizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora.

Mediator jest neutralną dla stron osobą, która pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu, który nie jest rozstrzygnięciem autorytatywnym (w tym sądowym).

Dla graczy biznesowych mediacje są negocjacjami - negocjacjami zmierzającymi do zawarcia ugody, czyli do zawarcia umowy w sytuacji konfliktowej. Porozumienie mediacyjne, to efekt dobrze przeprowadzonych negocjacji – prowadzonych w trudniejszych warunkach ze względu na konflikt uczestniczących w nich stron.

Mediacje sprawdzają się w zasadzie we wszystkich konfliktach związanych z biznesem. Najczęściej jestem mediatorem w sporach związanych z własnością intelektualną. W oparciu o moje doświadczenie przygotowałam subiektywną listę 10 powodów, które warto wziąć pod uwagę, gdy pojawia się konflikt dotyczący własności intelektualnej. Myślę, że te same powody skłaniają do podjęcia próby samodzielnego wypracowania rozwiązana w innych konfliktach biznesowych, ponieważ

  1. mediacja pozwala na skrócenie okresu trwania sporu
  2. mediacja zmniejsza koszty związane ze sporem
  3. mediacja jest poufna, proces sądowy jawny
  4. mediacja pozwala na łatwiejsze i szybsze ustalenie faktycznych przyczyn konfliktu, uzgodnienie zakresu pojęć spornych, potrzeb stron
  5. mediacja daje szansę na łączne rozwiązanie kilku sporów w zakresie ochrony praw wyłącznych, ustalenie sposobu korzystania i dalszej współpracy stron, możliwy podział praw wyłącznych
  6. mediacja zmniejsza ryzyko narzucenia rozstrzygnięcia niedostosowanego do sporu
  7. mediacja daje szansę utrzymania relacji z drugą stroną
  8. mediacja oznacza niższe emocjonalne koszty związane ze sporem
  9. mediacja zmniejsza ryzyko blokowania procesów biznesowych bądź czas wstrzymania biznesu
  10. zatwierdzenie ugody przez sąd kończy spór tak jak prawomocny wyrok, wypracowanie porozumienia zwiększa szanse na jego dobrowolne wykonanie

Jeśli Drogi Czytelniku udało mi się zainteresować Cię tematem zapraszam do lektury https://lgl-mediation.pl/2020/02/03/10-powodow-dla-ktorych-mediacja-jest-lepsza-niz-sad-w-sporach-dotyczacych-wlasnosci-intelektualnej/

r pr Małgorzata Gradek Lewandowska