Adwokat Małgorzata Mażewska Woźniak, Wrocław
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Małgorzata Mażewska WoźniakAdwokat

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Mażewska - Woźniak
Otwarty na nowych klientów
ul. Grabiszyńska 83/17, 53-503 Wrocław

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: - udzielanie porad prawnych, - sporządzanie opinii prawnych, - sporządzanie i opiniowanie umów, - sporządzanie pism procesowych, - stałą obsługę prawną, - reprezentacje przed sądami, prokuratorami, urzędami i innymi instytucjami, - rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, w szczególności w sprawach rodzinnych, spadkowych i gospodarczych. Dewizą Kancelarii jest świadczenie usług w stałym kontakcie z Klientem w celu uzyskania optymalnego rozwiązania danej sprawy i zapewnienia najwyższej jakości usług. Wspólnie z Klientem wybieramy dogodną formę współpracy polegającą na stałej obsłudze lub doraźnych poradach prawnych. Obszar działania naszej Kancelarii obejmuje cały kraj. Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 530 008 019 lub e-mail: kancelariamazew@gmail.com.

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 4 opinie

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 18
10 - 14

Sprawy przeprowadzone

 • Inne (1)
  • Mediacje rodzinne, - mediacje pracownicze, - mediacje gospodarcze, -mediacje rozwodowe, - mediacje karne
 • RODO (1)
  • Kompleksowe wdrożenie przepisów RODO, - Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, - Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji RODO, - Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego o: - rozwód i separację, - rozdzielność majątkowa między małżonkami, - podział majątku wspólnego, - alimenty (m.in. ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły), - ustalanie kontaktów z dziećmi, zmianę kontaktów, - przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych w zakresie m.in.: - stwierdzenia nabycia spadku, - działu spadku, - zachowku, - odpowiedzialności za długi spadkowe, - wyjawienia, obalenia testamentu.
 • Nieruchomości (1)
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.: - zniesienia współwłasności, - wydania nieruchomości i eksmisji, - dochodzenia należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, - zasiedzenia, - ustanowienia drogi koniecznej, - sporządzania i opiniowania umów,
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Kompleksowa pomoc prawną w sprawach o: - odszkodowanie za udział w wypadku komunikacyjnym (OC, AC), - odszkodowanie za błąd medyczny, - odszkodowanie za wypadek przy pracy, - odszkodowanie w związku z wypadkiem w miejscu publicznym w wyniku np. nieodśnieżonych lub oblodzonych chodników, potknięcia na nierównym/dziurawym chodniku, mokrej lub śliskiej nawierzchni, - zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • Zakres usług w sprawach karnych i wykończeniowych obejmuje m.in.: - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, - sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego np. tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego, - zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania, - zażalenie na umorzenie postępowania, - obronę na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem, - udział w czynnościach procesowych, w tym przesłuchanie z udziałem stron, - przesłuchanie świadków, biegłych, oględziny, konfrontacja, - obrona obwinionego w sprawach z zakresu wykroczeń, - reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym: - sporządzanie opinii prawnych, - windykacja należności, - przygotowanie i opiniowanie umów, - udział w negocjacjach, mediacjach, - sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i odwołań, - reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym: - zakładanie i rejestracja spółki w KRS, - sporządzanie opinii prawnych, - windykacja należności, - przygotowanie i opiniowanie umów, - udział w negocjacjach, mediacjach, - sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i odwołań, - reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Kancelaria dochodzi roszczeń finansowych zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W tym zakresie: - przeprowadzamy negocjacje, mediacje, - przygotowujemy wezwania do zapłaty, - zawieramy ugody sądowe oraz pozasądowe, - sporządzamy pozwy w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, - reprezentujemy przed sądami, - prowadzimy postępowanie klauzulowe, - zabezpieczamy wierzytelność, - reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym: kierujemy do komornika wniosek egzekucyjny, nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego, wspieramy pracę komornika, - prowadzimy czynności mające na celu wyjawienie majątku dłużnika, - prowadzimy pełną obsługę prawną windykacji.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Sporządzanie i opiniowanie umów – umowy sprzedaży, – umowy o dzieło, – umowy o roboty budowlane, – umowy najmu, – umowy dzierżawy, – umowy pożyczki, – umowy zlecenia, – umowy agencyjne, – umowy komisu, – umowy spedycji, – umowy darowizny, – umowy spółki cywilnej, – umowa cesji.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Pomoc prawna w zakresie m.in.: - reprezentowania pracowników i pracodawców w sporach sądowych, - prowadzenia spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie i przywrócenie do pracy, - dochodzenia należności z tytułu wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, - zakazu konkurencji.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pani Małgorzata w szybkim czasie skontaktowała się telefonicznie i udzieliła wyczerpujących informacji.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Zdecydowanie polecam, fachowa, konkretną pomoc na najwyższym poziomie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Wychwycił szybko problem i poradził w dalszym etapie.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Wyjasnienie problemu bardzo dobre

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 41)