Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Pabianice wyniki wyszukiwania: znaleziono 8 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka Mariusz Niedziałkowski

Lutomierska 2/1, 95-200 Pabianice

Piotrkowska 65 lok. 29a, 90-422 Łódź

Odpowiada w ciągu 11 godzin

o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie ● rozwód z obcokrajowcem ● o separację ● o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego za skuteczny na terytorium RP ● o unieważnienie małżeństwa ● o alimenty na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka ● o zaspokojenie potrzeb rodziny, ● o zmianę wysokości alimentów, ● o ustalenie wygaśnięcia/uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ● o zwrot niesłusznie płaconych alimentów ● o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim ● o ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, ● o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego ● o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ● zawieszenie władzy rodzicielskiej, ● o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ● o uznanie dziecka ● o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie ● o podział majątku byłych małżonków ● ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku ● zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej ● zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty

Postępowanie o zasiedzenie służebności

Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem.

Obrona podejrzanego o przestępstwo znęcania się. Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie przestępstwa oszustwa. Dzięki pomocy kancelarii Klient uzyskał odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 7 miesięcy. Klient kancelarii został niesłusznie oskarżony o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Dzięki pomocy Kancelarii prokurator umorzył postępowanie z uwagi na to, że przestępstwo nie zostało popełnione. Prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym I i II instancji, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności, o umorzenie/ rozłożenie grzywny na raty) - -obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia - reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, w szczególności - sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych - sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, o dobrowolne poddanie się karze, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości

Doradztwo w procesie rejestracji spółki z o. o., opracowanie umowy spółki z o.o. Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem. Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Dobaniewicz-Grabowska

Kilińskiego 8 C, 95-200 Pabianice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pozytywne zakończenie sprawy rozwodowej połączonej z ustaleniem kontaktów z dzieckiem (zgodnie z oczekiwaniami klienta), alimentów i władzy rodzicielskiej.

Skuteczna reprezentacja tego samego powoda w kilku sprawach, przeciwko temu samemu pozwanemu o zapłatę z tytułu wykonanych prac. Łączna wartość wyegzekwowanych należności w okolicach 700 tysięcy złotych.

Wieloetapowe, związane z optymalizacją podatkową przekształcenia przedsiębiorców.

Pozytywne zakończenie sprawy o zasiedzenie dużej kamienicy.

Regulowanie stanów prawnych gospodarstw rolnych w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dnia 26 października 1971 r. ( Dz.U.71.27.250)

Wielokrotne sprawy zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości, w naturze, przyznanie własności jednemu ze wspólników ze spłatą na rzecz pozostałych wspólników, rozliczenia nakładów.

Reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą, wynegocjowanie odszkodowania od pracodawcy w wysokości 55 tysięcy złotych.

Reprezentacja pozwanego w wygranej sprawie o roszczenia, związane z wykonaniem umowy zawartej między przedsiębiorstwami. Oddalenie roszczeń na kwotę ponad 160 tysięcy złotych.

Przeprowadzone sprawy spadkowe, łącznie z podziałem majątku w ramach spadku.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Śliwińska

Wyszyńskiego 7/24, 95-200 Pabianice

sprawa o separację z winy męża, rozstrzygnięcie :orzeczona separacja z wyłącznej winy męża ,wysokie alimenty na rzecz małżonki

sprawa o podwyższenie alimentów i zabezpieczenie alimentów na rzecz 5-letniego dziecka, rozstrzygnięcie:udane zabezpieczenie i wyegzekwowanie podwyższenia alimentów w szybkim czasie

spór o odsetki z ZUS za jednorazowe odszkodowanie,rozstrzygnięcie:zmiana decyzji ZUS i zasądzenie odsetek od ZUS za zwłokę

obrona babci pozwanej o alimenty dla wnuków,rozstrzygnięcie :skuteczna obrona i oddalenie powództwa o alimenty kierowanego przez wnuki przeciwko babci

sprawa sądowa o rentę z oc sprawcy wypadku pomimo zawartej ugody z PZU

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Majchrzak

Zamkowa 36 lok. 1.3, 95-200 Pabianice

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Jerzy Friedrich

Zamkowa 3 lok. 14, 95-200 Pabianice

Kancelaria adwokacka - Maria Szram, Marcin Stężycki

Warszawska 47 lok.3, 95-200 Pabianice

TEMIDON RADCA PRAWNY Szymon Niedzielski

Mokra 19,, Pabianice

Orlicka Krystyna Orlicki Bartosz Kancelaria Adwokacka

Wyszyńskiego 7,, Pabianice

Wróć na górę