Zażalenie na postanowienie w sprawie nękania i gróźb karalnych.

Pytanie z dnia 16 marca 2023

Dzień dobry,
W sprawie o nękanie i groźby karalne wniosłam zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa do sądu, sąd podtrzymał to postanowienie w mocy. Jednak sąd nie dopuścił zeznań mojego świadka zgłoszonego w czasie postępowania, który miał istotne wiadomość na temat sprawy, nie zapoznał się w sposób należyty z aktami sprawy o czym świadczy wyjaśnienie, które sąd przedstawia do swojego postanowienia, co się mija ze zgromadzonymi dowodami. Dodatkowo wskazał, że oskarżeni nieumyślnie tego dokonali, chociaż dowody moim zdaniem mówią inaczej. Czy w tej sprawie nierówności dowodowej stron, nienależytego rozpatrzenia dowodów, ewidentnego braku zapoznania się sędziego z aktami, mogę wnosić o ponowne rozpatrzenie zażalenia lub jakoś zaskarżyć postanowienie sądu jako wadliwa wykładnię prawa i niestaranność w interpretacji dowodowej?

Można spróbować zlozyc wniosek o podjęcie postępowania do Prokuratora Okregowego jako sprawującego nadzór.

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 marca 2023 18:14 Zmodyfikowano dnia: 16 marca 2023 18:14 Obejrzało: 171 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.