Pytanie z dnia 17 lutego 2017

Z uwagi na ignorowanie problemu przez gminny ośrodek pomocy społecznej (dotyczy pomocy w umieszczeniu rodziców 91i90 lat w domu opieki społecznej),zwróciłem się telefonicznie o pomoc do województwa.Wydział polityki społecznej i zdrowia,wysłał w moim imieniu skargę do rady gminy.Nie otrzymałem treści tej skargi.Dwie komisje rady gminy,oraz rada,podjęły uchwałę,że moja skarga jest bezpodstawna,stwierdzając również na piśmie inne pozbawione prawdy oskarżenia pod moim adresem.Pytam:Czy tego typu sprawy można upubliczniać?,czy organem właściwym do rozstrzygania w/w spraw jest rada gminy?,czy karalnym jest moje oświadczenie,że nikomu łapówek nie będę dawał?,czy rozstrzyganie wymienione,może się odbywać bez mojego udziału?-brak zawiadomienia,czy taka uchwała może wejść w życie z dniem podjęcia?,czy jest organ,jeśli tak to który,odpowiada za zgodność uchwał rady gminy z obowiązującym prawem ???.Pozdrawiam.Stanisław

Witam, organem rozstrzygającym o uwzględnieniu Pana skargi lub nie uwzględnieniu jest rada gminy, która w tej sprawie podejmuje uchwałę. Uchwała może wejść w życie z dniem jej podjęcia. Co do zasady skarga analizowana jest także przez komisje rady gminy, które zapoznają się z jej treścią przed sesja rady. Jedną z komisji rady jest komisja rewizyjna, która bada zasadność skargi i prowadzi postępowanie w sprawie. Nadzór nad uchwałami rady gminy sprawuje właściwy miejscowo wojewoda.

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 lutego 2017 22:02:49 Obejrzało: 36 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.