Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego z powodu nieszanowania zasad współżycia społecznego.

Pytanie z dnia 01 lutego

Wynajmuje mieszkanie (najem okazjonalny) najemcy nie przestrzegają norm wspołzycia społecznego. Dochodzi do codziennych awantur, libacji alkoholowych, głośnej muzyki, interwencji policji. Ostatnio zaczęły pojawiać się również groźby pisemne do sąsiadów. Mieszkańcy wspólnoty wystosowali skargę do Prezesa zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o interwencję. Czy jako wlasciel lokalu mogę wypowiedzieć najemcą umowę najmu (jeśli tak, proszę o podstawę prawną). Dodam, że od początku trwania umowy spóźniają się z zapłatą czynszu, rozkładają na raty. Na chwilę obecną zaległość wynosi 1600zł.

Szukanie podstawy do wypowiedzenia umowy proszę zacząć od przeczytania umowy najmu okazjonalnego. W umowie na pewno są postanowienia dotyczące powodów wypowiedzenia umowy przez wynajmującego. Sądzę, że jest również punkt umożliwiający wypowiedzenie umowy z powodu wykraczania przez najemcę w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali czyli przekopiowany art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli nie ma takiego postanowienia to można w takim przypadku wypowiedzieć umowę na podstawie właśnie art. 11 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 19e ustawy o ochronie praw lokatorów.

Odpowiedź nr 1 z dnia 1 lutego 2024 21:51 Zmodyfikowano dnia: 1 lutego 2024 21:51 Obejrzało: 55 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Tak może Pan wypowiedzieć umowę. Art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli lokator: - pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Zatem najpierw trzeba wezwać pisemnie do używania lokalu w sposób zgodny z umową i do przestrzegania porządku domowego. W razie dalszych naruszeń należy wypowiedzieć umowę na miesiąc naprzód, koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie skierować pisemnie, podając jako przyczynę naruszanie umowy i zasad porządku domowego (art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy). Można też wypowiedzieć umowę jeśli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 lutego 2024 19:55 Zmodyfikowano dnia: 2 lutego 2024 19:55 Obejrzało: 52 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.