Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania.

Pytanie z dnia 17 stycznia

Miałem spisaną umowę najmu, która oficjalnie się zakończyła, a potem została przedłużona za porozumieniem stron za pomocą SMS. Następnie umowa najmu została wypowiedziana rok później ustnie przez telefon, na co obie strony się zgodziły. Mieszkanie zostało zdane. Czy takie wypowiedzenie umowy najmu, jak się już zdało klucze i mieszkanie się liczy? Może to się nazywa wtedy jakoś inaczej? Np Rozwiązanie? Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Co zrobić w sytuacji, gdyby druga strona utrzymywała, że umowa dalej obowiązuje?

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej (np. poprzez e-mail, SMS), chyba że umowa zastrzega inną formę. Jeśli takich zapisów w umowie nie ma, wówczas zgoda dwóch stron powinna być utrwalona np. poprzez SMS. Rozmowa telefoniczna, która nie została utrwalona nie jest oświadczeniem woli złożonym w formie dokumentowej. Czy fakt zdania mieszkania został utrwalony w jakiejś formie pisemnej, SMS? Jeśli tak, będą to dowody umożliwiające wykazanie rozwiązania umowy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 stycznia 2024 20:17 Zmodyfikowano dnia: 18 stycznia 2024 20:17 Obejrzało: 55 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dowód rozwiązania umowy i zdania kluczy.

Odpowiedź nr 2 z dnia 19 stycznia 2024 08:25 Zmodyfikowano dnia: 19 stycznia 2024 08:25 Obejrzało: 52 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.