Wykup mieszkania komunalnego.

Pytanie z dnia 21 lipca 2020

Witam, Pytanie dotyczy mieszkania komunalnego i możliwości jego wykupu. W 2008 roku został złożony wniosek o wykupienie mieszkania komunalnego wraz z ułamkową częścią gruntu. Niestety moja mama, która jest głównym najemcą lokalu otrzymała odmowę ze względu na toczące się postępowanie przed Komisją Regulacyjną, dotyczące prawa własności do nieruchomości przez Parafię Ewangelicko - Augsburską. W 2019 ponownie zostało złożone pismo z zapytaniem o status postępowania. W odpowiedzi od gminy otrzymano informację, że postępowanie przed Komisją nie jest zakończone i toczą się rozmowy w zakresie ugodowego zakończenia postępowania. Co jeszcze można zrobić aby nie stracić prawa do pierwokupu. Sprawa toczy się już kilkanaście lat, mama jest w podeszłym wieku (74 lata), czy w wypadku śmierci prawo wykupu będą miały dzieci, które nie mieszkają z mamą i posiadają prawo do innych lokali mieszkalnych. Prawnik jakiej specjalizacji będzie mógł reprezentować mamę w postępowaniu z gminą.

Dzień dobry, decyzja o sprzedaży mieszkania komunalnego należy do wyłącznej właściwości gminy. Oznacza to, że mieszkanie komunalne można wykupić jedynie wtedy, gdy gmina przeznaczyła je do sprzedaży. Najemcy co do zasady nie przysługuje roszczenie o sprzedaż zajmowanego mieszkania. Jeśli natomiast gmina podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania, to wówczas musi respektować uprawnienia najemcy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie mają, co do zasady możliwości żeby najemca stracił prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje jedynie głównemu najemcy a nie jego spadkobiercom. Żeby im przysługiwało to musiałoby dojść do wstąpienia w stosunek najmu, a do tego musiałyby zostać spełnione warunki ustawowe. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie Katarzyna Zimon radca prawny

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 lipca 2020 19:08 Zmodyfikowano dnia: 22 lipca 2020 19:08 Obejrzało: 145 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.