Pytanie z dnia 21 grudnia 2016

Witam.Mam pytanie.Czy wyrok za wykroczenie jest wpisywany do KRK?Chodzi mi o karę np.grzywna lub praca społeczna.
Jakiej wysokości może być grzywna za przywłaszczenie rzeczy która nie przekracza wartości przestępstwa.

Do KRK wpisuje się jedynie prawomocne ukarania za wykroczenia na karę aresztu. Co do wysokości grzywny wszytsko zalezy od okoliczności czynu jego stopnia szkodliwości itp. (sądowy wymiar kary)

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 08:19:31 Obejrzało: 211 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Warto może dodać, bo z tak niejasno sformułowanego pytania chodzi chyba o odniesienie do przestępstwa kradzieży, że jeżeli wartość przywłaszczonego mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia (na grudzień 2016 r. zł to 1850 zł) to taki czyn stanowi wykroczenie (Art. 119. § 1 KW). Jeśli przekracza, to jest to przestępstwo kradzieży, a takie już podlega wpisowi do KRK.

Odpowiedź nr 2 z dnia 21 grudnia 2016 11:01:38 Obejrzało: 204 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym, w Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; 5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich"; 7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; 8) poszukiwanych listem gończym; 9) tymczasowo aresztowanych; 10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. Jeżeli chodzi o karę za przywłaszczenie - art. 119 kodeksu wykroczeń to wysokość grzywny zależy od wielu czynników m.in. wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Odpowiedź nr 3 z dnia 23 grudnia 2016 18:56:11 Obejrzało: 190 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.