Pytanie z dnia 05 stycznia 2017

Witam, syn jest niepełnoletni i jest zameldowany u swojego ojca. Mam pytanie - jeżeli jego ojciec zadłuży mieszkanie to czy syn za ten dług będzie odpowiadać jak uzyska pełnoletniość? Pozdrawiam,

Dzień dobry, gdy syn osiągnie pełnoletność i będzie mieszkał z ojcem, będzie odpowiedzialny za zapłatę czynszu należnego po skończeniu 18 lat. Jeśli syn jest tylko zameldowany, ale z ojcem nie mieszka, powinien zostać wymeldowany. Mimo, że w doktrynie spotkać można liczne poglądy o tym, że przepis art. 688 (1) k.c. ma zastosowanie także do czynszu należnego przed osiągnięciem pełnoletności przez dzieci najemcy, takie rozumienie przepisu jest sprzeczne z jego celem i zasadami współżycia społecznego, a sądy wielokrotnie w prowadzonych przeze mnie sprawach oddalały powództwa o zapłatę czynszu należnego przed osiągnięciem pełnoletności przez zamieszkujące z najemcą dzieci. Należy bowiem mieć na uwadze nie tylko wykładnię literalną, ale i celowościową danego przepisu. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Odpowiedź nr 1 z dnia 5 stycznia 2017 10:12:27 Zmodyfikowano dnia: 5 stycznia 2017 12:16:11 Obejrzało: 144 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, w odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie wskazuję: W myśl art. 659 § 1 KC, definiującego prawa i obowiązki stron stosunku najmu, zawarcie umowy najmu skutkuje powstaniem po stronie wynajmującego obowiązku oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast po stronie najemcy konstytuuje obowiązek zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu. Zasadą jest więc, iż zobowiązanym do spełnienia świadczenia polegającego na zapłacie czynszu jest tylko najemca. Mając bowiem na względzie treść art. 353 § 1 KC wierzyciel, którym jest wynajmujący, może żądać spełnienia świadczenia wyłącznie od dłużnika, którym w przypadku stosunku najmu jest najemca. Nie budzi więc wątpliwości, iż wierzytelność wynajmującego jest prawem podmiotowym względnym skutecznym tylko wobec konkretnego dłużnika, który za ten dług odpowiada. Pewne modyfikacje powyższej zasady zostały jednak przez ustawodawcę wprowadzone w zakresie stosunku najmu specyficznej rzeczy, jaką jest lokal mieszkalny. Stosownie do treści art. 6881 KC, wprowadzonego przez ustawę z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ograniczona jest jednak do wysokości wspomnianych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. W doktrynie panuje pogląd, że istnieją podstawy do uznania, iż wynajmującemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia zapłaty całej kwoty zaległego czynszu oraz innych opłat od domownika najemcy, który osiągnął pełnoletniość już po dacie wymagalności konkretnych rat czynszu. Żeby móc pociągnąć do odpowiedzialności, taka osoba musi stale zamieszkiwać wraz z najemcą w okresie, za które zaległości narosły. Sam fakt, iż osoba taka była wówczas niepełnoletnia nie skutkuje zwolnieniem jej z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę po osiągnięciu pełnoletniości. Skoro więc jest ona pełnoletnia w dacie dochodzenia roszczeń, a roszczenia te stały się wymagalne w okresie jej zamieszkiwania z najemcą, to – zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6881 § 2 KC – zakres jej odpowiedzialności rozciąga się również na te raty czynszu, których wymagalność przypadła podczas jej niepełnoletności. Poza tym, że ustawodawca nie ograniczył odpowiedzialności pełnoletnich osób zamieszkujących wraz z najemcą do okresu jaki przypada po uzyskaniu przez nich pełnoletniości. Skoro więc osoba zamieszkująca wspólnie z najemcą korzystała z wynajętego lokalu to powinna za to zapłacić. Rekapitulując, jeżeli syn był jedynie zameldowany w mieszkaniu, natomiast faktycznie tam nie zamieszkiwał - będzie potrafił to udowodnić - wtenczas nie będzie odpowiedzialny za zapłatę czynszu oraz innych opłat związanych z najmem lokalu.

Odpowiedź nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 11:39:27 Obejrzało: 138 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Osoba nieletnia nie odpowiada za należności czynszowe. Za okres zamieszkiwania do 18 roku życia syn nie będzie odpowiedzialny. Jeżeli po 18 roku życia nadal będzie zamieszkiwał z ojcem a czynsz nie będzie płacony to powstanie odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 3 z dnia 6 stycznia 2017 10:35:39 Obejrzało: 124 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.