Pytanie z dnia 13 grudnia 2016

Witam Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów kat.B na 3 lata.
Czy przy zakazie mogę podejść do zdawania kat. T ?
Jest możliwość skrócenie czasu kary ?
Jeśli zrobię prawo jazdy na Ukrainie kat T
czy będą ważne w czasie zakazu w Polsce ?

Szanowany Panie, Środek karny może przybrać postać: zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju (art. 42 § 1 i 2), zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów (art. 42 § 2), zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeżeli zatem jest tak, jak twierdzi Pan, że Sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju - pojazdów co do których prowadzenia konieczne jest posiadanie uprawnień kategorii B , nie widzę przeszkód, by nie mógłby Pan się ubiegać o uprawnienia wynikającego z innych kategorii, np. T. Taką przeszkodą byłoby orzeczenie wobec Pana bądź zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, bądź wszelkich pojazdów mechanicznych. Co do Pana pytania o możliwość skrócenia okresu kary, nie jestem pewien, czy chodzi Panu o okres kary orzeczonej w wyroku, czy też o skrócenie okresu obowiązywania środka karnego, bo tej kwestii dotyczyło Pana pierwsze pytanie. Podejrzewam, że o to drugie i tego dotyczyć też będzie moja odpowiedź – jest taka możliwość która wynika z art. 84 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 84 § 1 kodeksu karnego Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3 (a zatem też zakaz prowadzenia pojazdu), uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Należy jednak wskazać, że zgodnie z treścią art. 84 § 2 kodeksu karnego powyższa zasada nie ma zastosowania do sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 kodeksu karnego. Odnośnie pytania o możliwość ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów na Ukrainie, to w mojej ocenie posługiwanie się takim dokumentem na terenie kraju nie będzie przeszkodzą o ile, jak wcześniej wskazałem, został wobec Pana orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, tj. ze wskazaniem na kategorię B, a nie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub wszelkich pojazdów mechanicznych. Z poważaniem, adw. Marcin Grzeszczyk.

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 grudnia 2016 11:20:39 Zmodyfikowano dnia: 14 grudnia 2016 11:24:31 Obejrzało: 238 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Przepis ten stosuje się również wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii: 1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A; 2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B; 3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Mając na uwadze powyższe przepisy nie zabraniają aby ubiegał się Pan o prawo jady kategorii T. Natomiast zgodnie z art. 84 § 1 k.k. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli środek karny orzeczono na podstawie art. 41 § 1a k.k. albo 42 § 2 k.k.

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 01:43:44 Obejrzało: 231 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, Polecam blog prowadzony przez kolegę adwokata poświęcony tej tematyce: www.prawokierowcy.pl

Odpowiedź nr 3 z dnia 23 grudnia 2016 17:47:07 Obejrzało: 228 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.