Pytanie z dnia 14 lutego 2017

Witam, przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim. Od 10 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w sektorze administracji publicznej. Dostałam propozycję "dorobienia" na umowę zlecenie u innego pracodawcy. Czy muszę poinformować mojego głównego pracodawcę o podjęciu pracy zlecenia? Kto opłaca składki, jakie i w jakim wymiarze?

Dzień dobry, w momencie gdy ZUS przyznał Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego, tytułem ubezpieczenia stało się pobieranie zasiłku macierzyńskiego, a ciężar opłacania składek ZUS z tego tytułu przejął na siebie budżet państwa. Wracając do wykonywania pracy zarobkowej posiada już Pani obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia i nie musi w związku z tym opłacać składek z tytułu dodatkowego wynagrodzenia osiąganego z umowy zlecenia. W tym przypadku dochodzi bowiem do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Zleceniobiorca, który przebywa na urlopie macierzyńskim, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym właśnie z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Z umowy zlecenia zawartej z innym pracodawcą w tym czasie obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne (fakt ten zgłasza w ZUS Zleceniodawca na właściwym formularzu). Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywanej umowy zlecenia (wówczas obowiązkowa będzie za niego składka wypadkowa, którą w całości finansuje zleceniodawca). Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, jakie płacą osoby mające umowę zlecenie, jest identyczna w przypadku umowy o pracę. Gdyby podjęła Pani pracę u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę musiałaby Pani poinformować go o tym fakcie, bowiem jako płatnik składek musiałby zgłosić to w ZUS. Zważywszy jednak, że umowa zlecenia nie wpływa na wysokość zasiłku, w mojej ocenie takiego obowiązku nie ma. Jednakże uważam, że nie dotyczy to każdego przypadku. Jeżeli pracownik objęty jest np. zakazem konkurencji powinien powiadomić pracodawcę. W wyroku z 14 kwietnia 2009 roku (sygn. akt III PK 60/08) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż w pewnych okolicznościach może być dopuszczalne zawarcie w umowie o pracę klauzuli, zgodnie z którą pracownik na podjęcie dodatkowego zatrudnienia musi uzyskać zgodę pracodawcy. Nie znam Pani umowy, co więcej jest Pani pracownikiem administracji publicznej, więc tu też mogą występować pewne ograniczenia wynikające z innych ustaw, pozdrawiam

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 lutego 2017 12:44:25 Obejrzało: 47 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.