Pytanie z dnia 05 stycznia 2017

Witam posiadam zajęcie kpomornicze . Czy przysluguje mi zwrot z podatku z tytułu ulgi prorodzinnej czy zabierze ją komornik .NSA uznał, iż do nadpłaty mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, a k.p.c. stosuje się jedynie posiłkowo. Ale co to oznacza , czy zabrana przez komornika ulga jest niezgodna z prawem ?

W odpowiedzi na zadane przez Pan pytanie wskazuję, iż komornik był władny do zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu albo nadpłaty podatku, a co za tym idzie, także ulgi prorodzinnej. Zauważam, iż w myśl nowelizacji art. 902 (2) k.p.c. z 8 września 2016 r. - zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłat lub zwrotów podatków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) dotyczy również wierzytelności, które powstaną z tych tytułów po ich zajęciu. W treści swojego pytania powołała się Pan na wyrok NSA - jedynie domniemuje, że chodziło o wyrok z dnia 27 marca 2014 r. sygn. akt II FSK 979/12, który jednak po nowelizacji wyżej zacytowanego przepisu, przestaje być aktualny. Na postawie art. 76 § 2a ustawy Ordynacja podatkowa: „W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przez realizacją zajęcia.” Przepis dodany przez ustawę z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Odpowiedź nr 1 z dnia 5 stycznia 2017 11:22:25 Obejrzało: 338 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.