Pytanie z dnia 27 stycznia

Witam, posiadam tytuł prawny w postaci aktu notarialnego ,jednakże część nieruchomości po śmierci ojca nie został przeprowadzony podział majątku na pozostałych dwóch spadkobierców. Jednakże działka wraz z domem znajdują się w atrakcyjnym miejscu. Przedmiotem mojej sprawy jest pytanie ,które zadam w sposób opisowy. Na terenie posesji od wielu lat znajdują się dwa słupy energetyczne ,na których na linii napowietrznej znajdują się kable śiatłowodowe. z niezbędnym wyposażeniem.W dniu 26.01.2024r przedstawiciel firmy okazał mi pismo,z którego treści wynika,że po podpisaniu wyrażąm zgodę na nieodpłatne,na czas nieokreślony wejście przez nazwa podmiotu na teren nieruchomości ,bądż jego podwykonawców na wykonanie robót w postaci dokonywania okresowych przeglądów ,utrzymania, ekspolatacji, konserwacji, modernizacji i dokonywania bieżących napraw zainstalowanych na nieruchomości urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego położonego na terenie nieruchomości,umieszczenie nad nieruchomocią infrastruktóry telekomunikacyjnej. Po wyoknaniu prac przywrócenie do stanu pierwotnego.A z tytułu udostępnienia nieruchomości nie będą pobierane żadne należności przez żadną ze stron. Przy czym słup elektryczny na rogu ulic zgodnie z pomiarem dokonanym przez firmę Polski Światłowód ,stoi bezspornie na terenie mojej posesji. Czy w związku z powyższym mam prawo do sprzeciwu ,ale nie chodzi mi o postępownie przed sądem, tylko wyrażenie zgody/ugody/ pod warunkiem np. przyznania rabatu przez operatora, w tym przypadku Orange za świadczenie usług telekomunikacyjnych w postaci nie naliczania abonamentu, oraz opłat za użytkowanie np decodera, modemu.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.