Pytanie z dnia 14 lutego 2017

Witam podpisałam w pracy karę nagany z którą się nie zgadzam mogę zrobić odwołanie ale dał mi pracodawca do zrozumienia ze lepiej żebym tego nie robiła a ta nagana to kompletna bzdura do której podpisania zostałam zmuszona mam problemy finansowe i dlatego zależy mi na tej pracy ale też nie mogę być obrazana co w takiej sytuacji powinnam zrobić

Dzień dobry, może się Pani odwołać. Co to znaczy, że podpisała Pani karę nagany ? Jaki dokładnie dokument Pani podpisała ? Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska-Ulewicz

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 lutego 2017 12:14:00 Obejrzało: 148 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, W pierwszej kolejności wskazuję, iż kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Dopuszczalność jej nałożenia została uwarunkowana uprzednim wysłuchaniem pracownika, chyba że zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyrażenia. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia - są to wymagania formalne związane z nałożeniem kary pracowniczej. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Okoliczność, że w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związku zawodowego, której pracownik jest członkiem, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rozpatrzenia, przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu stanowiska reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu, a zatem to pracodawca w zawiłym terminie musi wysłać pismo do pracownika odrzucające jego sprzeciw. Zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o prawie wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary. Zgodnie z art. 112 KP, pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary, jest to termin zawity prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. Bardzo istotną kwestią jest okoliczność, że wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy. Radca prawny Oskar Kraciński

Odpowiedź nr 2 z dnia 14 lutego 2017 12:29:06 Obejrzało: 147 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.