Pytanie z dnia 20 grudnia 2016

Witam, od marca 2016 byłam zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze pracy, umowa wygasła 30 czerwca 2016, następnie pół roku chorowałam, zasiłek wypłacany był przez Zus. Czy okres zasiłku chorobowego liczy się do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych? Musiałabym zatrudnić się jeszcze na dwa miesiące. Jednak wciąż nie jestem pewna tego okresu zasiłku chorobowego. Czy to się też liczy?

Do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych wlicza się okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 71 ust.2 pkt 3 ustawy opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku).

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 13:10:28 Obejrzało: 53 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.