Pytanie z dnia 17 lutego 2017

Witam!
Mam poważny problem i bardzo proszę o pomoc!
W dniu 11.09.2003 roku zawarłam umowę pożyczki z firmą .....
Zawierała ona zapis o odsetkach karnych w wysokości 12% w skali miesiąca.
Z różnych względów nie spłaciłam tej pożyczki.
Wierzyciel wystąpił do sądu i w dniu16-05-2005 Sąd wydał nakaz zapłaty, zobowiązujący mnie do spłaty 1216,60 zł należności głównej, oraz odsetek w wysokości 12% w skali miesiąca.
Przez długi okres nie byłam w stanie spłacić tego długu.
Po znalezieniu pracy, w dniu 30.08.2011 komornik zajął moje wynagrodzenie.
Każdego miesiąca mam potrącane z wynagrodzenia do kwoty wolnej od egzekucji.
W sierpniu 2013 roku prosiłam wierzyciela o zmniejszenie odsetek.
Zgodził się wycofać sprawę od komornika pod warunkiem jednorazowej wpłaty kwoty
8 000 zł.
Niestety, nie mam takich pieniędzy, nie stać mnie również na wpłacanie co miesiąc większych kwot.
W lutym 2014 roku wniosłam pozew o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty, co do odsetek przewyższających maksymalne, od 20 lutego 2006 r. poczynając.
Powołałam się na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 5 kwietnia 2013 roku
sygn. akt I ACa 381/2012, który stwierdza, iż:
„…już po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiła zmiana stanu prawnego, do Kodeksu Cywilnego wprowadzone bowiem z dniem 20 lutego 2006 r. zostały normy art. 359§ 2[1]
i § 2[2], w myśl których maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać w stosunku rocznym czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, a jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Zmiana stanu prawnego stworzyła po stronie dłużników możliwość wytoczenia powództwa przeciw egzekucyjnego o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego co do odsetek przewyższających maksymalne, od 20 lutego 2006 r. poczynając.” I dalej ,,… zmiana stanu prawnego obligowała bowiem wierzyciela do ograniczenia wniosku egzekucyjnego w zakresie odsetek do ich maksymalnej wysokości wynikającej z ustawy.”
Mój pozew zarówno w I instancji, jak w apelacji został oddalony.
Według pisma komornika, na dzień 3-11-2016, spłaciłam 22 400,33 zł, z tego na konto wierzyciela trafiło 18 311,68 zł., a pozostało mi do spłaty 5 945,97 zł.
Proszę o radę, co mogę zrobić w tej sprawie, czy jest jakiś sposób, aby zakończyć tę egzekucję?

Czy to Pana/Pani jedyny dług? Co do wyroku - trudno mi ocenić z tego opisu, co dokładnie było przyczyną oddalenia powództwa. Może zainteresuje się Pan/Pani tematem upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 lutego 2017 12:17:27 Obejrzało: 73 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.