Pytanie z dnia 07 stycznia 2017

Witam. Chciałabym zmienić nazwisko mojej piecioletniej córce. Nosi nazwisko ojca, my nie byliśmy małżeństwem. Ojciec kontaktuje się z dzieckiem sporadycznie, nikt z jego rodziny nie utrzymuje z dzieckiem kontaktu. Ojciec na pewno nie wyrazi zgody na zmianę. Jakie mam szansę w sądzie i czy jest sens w ogóle próbować??

Dzień dobry. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Sąd nie decyduje o zmianie nazwiska, a jedynie wyraża zastępczą zgodę na jego zmianę w przypadku, w której ojciec takowej zgody nie wyraża. Zmiana nazwiska następuje w trybie administracyjnym, na podstawie decyzji wydanej przez kierownika urzędu stany cywilnego. Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiany można dokonać jedynie z ważnych powodów, w szczególności gdy zmiany dotyczą: imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Katalog ten ma oczywiście charakter otwarty, więc prawo dopuszcza także inne sytuacje, w których organy administracyjne wyrażą zgodę na zmianę. Pyta Pani jakie są szanse i czy jest sens w ogóle próbować. Wszystko zależy od siły argumentacji. W krótkim stanie faktycznym dostrzegam pewne przesłanki, które mogłyby skutkować powodzeniem Pani działań. Organy administracji są zobowiązane badać każdy przypadek indywidualnie, a więc kierownik urzędu stanu cywilnego będzie wydawał decyzję bazując na okolicznościach i „powodach” przedstawionych przez Panią. W mojej ocenie brak kontaktu ojca z dzieckiem, czy kontakt sporadyczny, jest jedną z okoliczności, które mogę przyczynić się do wydania decyzji o zmianie nazwiska przez organ. Zmiana nazwiska małego dziecka, na nazwisko noszone przez matkę - jedynego opiekuna będzie miało korzystny wpływ na dziecko, zapewni większe poczucie przynależności do rodziny, w której się wychowuje i zapewni mu większe poczucie bezpieczeństwa (podobna sprawa – Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 16 stycznia 2015 roku, sygn. akt. II OSK 1433/13). Podsumowując ten nieco przydługi wywód – oczywiście w Pani sytuacji istnieją szanse na skuteczną zmianę nazwiska córki. Przesłanki do zmiany co do zasady mogą wystąpić, wszystko zależy od siły argumentacji, tj, wykazania dlaczego zmiana jest istotna dla dziecka, jej rozwoju i komfortu życia. Pozdrawiam adw. Mariusz Skwarek

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 stycznia 2017 11:36:50 Obejrzało: 180 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Sąd opiekuńczy wydając zgodę na zmianę nazwiska dziecka i kierując się dobrem dziecka ocenia wniosek o zmianę nazwiska biorąc pod uwagę sytuację rodzinną dziecka. Sąd bada, w jaki sposób rodzice dbają o rozwój dziecka i przyczyniają się do opieki nad nim, jak silnie dziecko związane jest z każdym z rodziców, w tym również uwzględnia stopień emocjonalnego związania dziecka z rodzicami. Ocenia jak bardzo dziecko utożsamia się z rodziną matki i ojca. W konsekwencji kierując się dobrem dziecka sąd powszechny ustala czy zmiana nazwiska pozwoli dziecku na silniejszą identyfikację z rodziną wnioskodawczyni i czy zmiana nazwiska nie spowoduje u dziecka jakichś poważnych następstw (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie II OSK 1433/13). W Pani przypadku wynika że ojciec nie za bardzo interesuje się dzieckiem. Jego rodzina tym bardziej, co może stanowić szczególne okoliczności brane przez sąd rodzinny pod uwagę, przy wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 stycznia 2017 12:39:31 Obejrzało: 170 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.