Pytanie z dnia 04 stycznia 2017

Witam, brat jest osobą z I-szą grupą inwalidztwa. Komornik zabiera mu CAŁE wynagrodzenie z konta, CAŁĄ rentę i CAŁY zasiłek pielęgnacyjny!!! Oczywiście, że chodzi o alimenty ale czy może zabrać wszystko?!?!?! Pewnie, że jest obowiązek płacenia na "nieswoje" dziecko ale czy jakiegokolwiek człowieka można zostawić bez ŻADNYCH środków do życia?!?!?! Proszę o pomoc. Na postawie jakiego artykułu mój brat może być pozbawiony WSZYSTKICH środków??? Z góry dziękuję.

Pozdrawiam,

Zgodnie z obowiązującym prawem, emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25 proc. Wolne od egzekucji i potrąceń są jednak kwoty odpowiadające 50 proc. najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 11:29:24 Obejrzało: 150 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Art. 1083 kpc . [Ograniczenia egzekucji] § 1. Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. § 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. Niestety istnieje taka interpretacja przepisów, która umożliwia de facto podwójne zajęcie wynagrodzenia. Wpierw właściwe u pracodawcy, a potem tego co został przekierowane na rachunek bankowy. Sorysz M. artykuł St.Pr.PiPSp 2011/1/449-460 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - zagadnienia wybrane. Teza 1 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę obejmuje egzekucję wynagrodzenia niepobranego tj. z wierzytelności przysługującej dłużnikowi za pracę należną od pracodawcy. Jeżeli pracodawca przekazał już dłużnikowi wynagrodzenie za pracę na jego rachunek bankowy, to w takim wypadku możliwe jest już tylko prowadzenie egzekucji z rachunku bankowego, kwota uzyskana przez dłużnika przestała mieć charakter wierzytelności pozostającej w związku ze stosunkiem pracy. Sprawa jest trudna bowiem rożni komornicy rożnie postępują w tym zakresie i wiem, że niektórzy zwalniają wynagrodzenie przelane na rachunek bankowy od zajęcia. Nie ma przy tym żadnych przejrzystych i jednoznacznych regulacji w tym zakresie. Czy brat ma zajęte wynagrodzenie, rente ? Co do zasiłku pielęgnacyjnego jest on zwolniony z mocy prawa co wskazuje art.54a prawa bankowego. Jeżeli brat ma osobno zajęte wynagrodzenie i rentę niech spróbuje wystąpić do komornika o zwolnienie kwot przekazywanych z tego tytułu na rachunek bankowy, podnosząc, że zostały już zajęte u pracodawcy i organu rentowego zaś przekzywane kwoty są tymi, które są zwolnione z egzekucji.

Odpowiedź nr 2 z dnia 4 stycznia 2017 12:03:25 Obejrzało: 147 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.