Ważność testamentu ustnego.

Pytanie z dnia 16 stycznia

Czy ostatnia wola wypowiedziana ustnie tylko przy rodzinie jest tak samo ważna jak testament. Co będzie ze spadkiem gdy nikt nie będzie go chciał(pół domu i kawałek pola)?

Dzień dobry. Istnieje możliwość ustnego testamentu przy świadkach ale nie mogą tymi świadkami być członkowie rodziny. Nieruchomość ze spadku można sprzedać i podzielić pieniądze.

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 stycznia 2024 13:21 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 13:21 Obejrzało: 72 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, to zależy, czy ta ostatnia wola spełnia wymogi testamentu ustnego, a więc m.in. czy istniała obawa rychłej śmierci testatora lub na skutek nadzwyczajnych okoliczności nie można było zachować zwykłej formy testamentu lub było to znacznie utrudnione, czy testament został ogłoszony przy jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków. W toku działu spadku można dokonać fizycznego działu (jeśli jest to możliwe), przyznać poszczególne składniki jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty/dopłaty innych tudzież może dojść do sprzedaży i podziału uzyskanych kwot. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 2 z dnia 16 stycznia 2024 13:44 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 13:44 Obejrzało: 71 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnego jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Spadkodawca może w takiej sytuacji oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Świadkiem nie może być m.in. spadkobierca testamentowy oraz krewni lub powinowaci spadkodawcy pierwszego i drugiego stopnia. Testament ten musi być następnie potwierdzony w formie i terminach określonych w art. 952 KC. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 16 stycznia 2024 17:20 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 17:20 Obejrzało: 68 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.