Pytanie z dnia 13 marca 2023

W dniu 16.07.2015r. Sąd w Lublinie wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 2.06.2015r. przeciwko mnie. Chodziło o kredyt odnawialny w PKO. 3.09.2015r. PKO oddało sprawę do komornika o wszczęciu egzekucji, które zostało zawieszone 3.01.2017r a 27.03.2017r.umorzone na wniosek wierzyciela. Koszty zostały zapłacone do kwoty 1051,40 zł. W międzyczasie otrzymałam informację ,że dług został sprzedany X od wcześniejszego funduszu .................. Data pisma 21.09.2016r ale umowa zawarta 18.01.2016r. I tyle. W dniu 8.03.2023r. otrzymałam od komornika zawiadomienie o zajęciu wszystkich rachunków bankowych, nadpłaty z urzędu skarbowego itd. Czy ten dług nie jest przedawniony ? Czy powinnam pisać do komornika czy do X co robić, mam czas do 16.03, 7 dni od otrzymania pisma. Chodzi o kwotę 12 tys złotych. Dziękuję

Szanowny Panie, Z całą pewnością należałoby szczegółowo przeanalizować dokumenty posiadane przez Pana. Ciężko jednoznacznie przewidzieć czy doszło do przedawnienia, bowiem zgodnie z art. 123 § 1. K.c. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Pozdrawiam serdecznie, adwokat dr Kinga Karaś

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 marca 2023 10:39 Zmodyfikowano dnia: 14 marca 2023 10:39 Obejrzało: 171 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Jest możliwość że nastąpiło przedawnienie. Proszę napisać do komornika wniosek o umorzenie egzekucji z uwagi na przedawnienie. Jeśli dług przedawniony nie jest to komornik wskaże z jakich przyczyn.

Odpowiedź nr 2 z dnia 14 marca 2023 21:47 Zmodyfikowano dnia: 14 marca 2023 21:47 Obejrzało: 168 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.