Umowa z fotografem.

Pytanie z dnia 05 lutego

Dostałam umowę w załączniku pdf od fotografa ślubnego. W umowie widnieje zapis,że jeżeli będę chciała zrezygnować z ich usług jestem zobowiązana do zapłaty 70% usługi. Nie ma skanu mojego podpisu, jest jedynie wiadomość na Messenger ,,Zgadzamy się na warunki zawarte w umowie ;),, czy jest to pełnoprawne? Czy faktycznie przy rezygnacji musimy zapłacić?

Dzień dobry. 1. Oświadczenie w takiej formie może stanowić potwierdzenie zawarcia umowy. 2. Jeżeli odmówicie Państwo zapłaty i sprawa trafi do sądu, to będą istniały szanse na uchylenie się od zapłaty z uwagi na abuzywny charakter zapisu. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 5 lutego 2024 14:29 Zmodyfikowano dnia: 5 lutego 2024 14:29 Obejrzało: 32 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują możliwość zawarcia w pełni legalnej i wiążącej obie strony umowy na odległość. Aby ocenić, czy umowa została ważnie zawarta musiałabym się z nią zapoznać, ale załącznika do Pani zapytania nie widać. Dla analizy istotne jest to, że ustalenia między konsumentem a przedsiębiorcą powinny zostać utrwalone na trwałym nośniku, czyli powinny zostać np. przesłane e-mailem. Szczegółowo należałoby przeanalizować drogę Państwa komunikacji przy uzgadnianiu warunków umowy. Z opisu sytuacji wynika, że jest Pani konsumentem, więc jako konsument może Pani bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował Panią o prawie odstąpienia od umowy, to wygasa ono po dwunastu miesiącach od upływu czternastodniowego terminu. Jeśli potrzebuje Pani bardziej szczegółowej porady prawnej, proszę o kontakt. Z poważaniem, adw. Judyta Kasperkiewicz

Odpowiedź nr 2 z dnia 5 lutego 2024 15:46 Zmodyfikowano dnia: 5 lutego 2024 15:46 Obejrzało: 32 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.