Umowa B2B.

Pytanie z dnia 10 października

Dobry dzień. Podpisuję z firmą umowę B2B, jest kilka niejasnych punktów. Cytuję:
"Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody według zasad ogólnych. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną
odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za swoje działania i zaniechania podjęte w ramach realizacji
Umowy przy czym odpowiedzialność ZLECENIOBIORCY w tym zakresie ograniczona jest do kwoty
stanowiącej równowartość 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia netto ZLECENIOBIORCY z tytułu realizacji Umowy lub sumy kwot netto wynikających z trzech ostatnich faktur przedstawionych
przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy do zapłaty zgodnie z niniejszą Umową – w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym jego pieczy. ZLECENIOBIORCA realizować będzie prace objęte niniejszą umową na własne ryzyko"
O jakich ogólnych zasadach mówimy? Czy ponoszę odpowiedzialność, jeśli mój produkt komuś zaszkodzi? Jeśli tak, w jaki sposób ta odpowiedzialność jest ograniczona do trzech kwot? Dziękuję.

Dzień dobry, chętnie wyjaśnię opisane wątpliwości - zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, adwokat Filip Majsterek | +48 606 664 300 | filip.majsterek@adwokatura.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 października 2022 15:07 Zmodyfikowano dnia: 10 października 2022 15:07 Obejrzało: 33 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.