RODO

Pytanie z dnia 18 czerwca 2019

Czy Rodo obejmuje moją ocenę z kolokwium wraz z komentarzem do niej?
Na zajęciach prowadzący czytał i komentował. Gdy przyszła moja kolej powiedziałam, że nie wyrażam na to zgody. Na to prowadzacy zaczął ja komentować w sposób w który można było wnioskować co jest napisane, przy mojej powtórne prośbie wysmial mnie, że to nie podlega ochronie I że inni wyrazili zgodę i ich pracę były czytanie i że to nie jest sprawiedliwe względem ich. Na koniec bez mojej zgody publicznie ogłosił moją ocenę. Proszę o poradę.

Ocena z kolokwium w połączeniu z imieniem i nazwiskiem studenta stanowi dane osobowe, które podlegają zasadom określony w rozporządzeniu RODO. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jawne są:  wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia  recenzje pracy dyplomowej  wyniki konkursu do szkoły doktorskiej. Wśród powyższych nie ma wymienionych ocen studentów/wyników egzaminów czy kolokwiów. W mojej opinii, ujawnianie ocen nie uzasadnia także tzw. prawnie uzasadniony interes administrator lub osoby trzeciej, wykonanie umowy ani żadna inna podstawa przetwarzania danych wymieniona w art. 6 ust. 1 RODO. W konsekwencji, jeśli nie ma podstawy prawnej umożliwiającej ujawnianie ocen studentów, to należy pozyskać dobrowolną zgodę studenta przed ujawnieniem tych informacji. W przypadku braku zgody studenta przekazanie informacji o ocenie powinno nastąpić w taki sposób, aby wyniki nie były udostępnione osobom, których ocena nie dotyczy. Zastrzegam, że część opinii na temat udostępniania ocen/wyników egzaminów jest odmienna. Wskazuje się, że podanie oceny publiczne jest powszechnie przyjęte (np. podczas egzaminowania ustnego, w szkołach podstawowych i liceach). W takim wypadku oceniający mógłby powołać się na prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej (w tym wypadku innych studentów). Nawet jeśli by uznać taką podstawę za dopuszczalną, to zabronione jest w mojej ocenie odczytywanie ocen wiążące się z komentarzami do oceny, negatywnym niewerbalnym przekazem godzącym w dobro ocenianego. Jeśli oceniający chciał skomentować prace i wyniki celem zwrócenia uwagi na występujące błędy i ich omówienia, to powinien dane zanonimizować. Anonimizacja powinna polegać na takim ich przekształceniu, żeby nie można było ustalić, o kogo chodzi. Zachowanie prowadzącego można w mojej ocenie uznać za naruszenie przepisów RODO, które można zgłosić Urzędowi Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzedu: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 czerwca 2019 13:25 Zmodyfikowano dnia: 18 czerwca 2019 22:06 Obejrzało: 307 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Opublikowanie listy ocen uwzględniającej imię i nazwisko lub inne dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust 3 ustawy) jest zatem naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. Należy podkreślić, że żadne inne przepisy nie zezwalają na ujawnienie danych o ocenach (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym mówi wyłącznie o jawności wyników postępowania rekrutacyjnego). Wskazanie nazwiska i oceny studenta podczas zajęć można uznać za publikację. W moim przekonaniu publikowanie wyników egzaminów nie spełnia żadnej z przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dlatego jedyną prawną możliwością opublikowania wskazanych powyżej danych jest wyrażenie zgody przez każdego ze studentów osobno. W związku z powyższym, jeżeli nie ma wyraźnej zgody, student powinien dowiedzieć się o ocenie bezpośrednio od egzaminatora (np. podczas wpisu do indeksu) lub po zalogowaniu do systemu informatycznego obsługującego daną uczelnię, tak aby wyłącznie on mógł sprawdzić swoją ocenę. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 2 z dnia 22 czerwca 2019 01:36 Zmodyfikowano dnia: 22 czerwca 2019 01:36 Obejrzało: 287 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Usługi prawne w ustalonej cenie:

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.