reklamacja usługi

Pytanie z dnia 17 czerwca 2019

Szanowni Państwo,
Proszę o pomoc w następującej sprawie:
Piszę reklamację do sprzedawcy usługi, ponieważ usługa została źle wykonana. Wiem, że sprzedawca usługi ma 14 dni żeby odpowiedzieć na moje pismo. Uprzejmie proszę o informację na jaki paragraf mogę się powołać, żeby to zaznaczyć.

Proszę również o informację, czy istnieje jakiś przepis mówiący o tym, ze klient nie ponosi kosztów związanych z naprawą gwarancyjną,

Dzień dobry, wykonuje Pan/i uprawnienia wynikające z gwarancji czy rękojmi? Otrzymał/a Pan/i dokument gwarancyjny? O jaką usługę chodzi? Zgodnie z art. 580 § 1 i 2 k.c. gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. (art. 577 § 2 k.c). Z poważaniem radca prawny Patrycjusz Miłaszewicz.

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 czerwca 2019 21:59 Zmodyfikowano dnia: 17 czerwca 2019 21:59 Obejrzało: 166 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.