projekt kanalizacji

Pytanie z dnia 07 czerwca 2019

W mieście na zlecenie Wójta poprzez spółkę PPK ........... (100 % zależną od Wójta) została zaprojektowana i jest realizowana kanalizacja niezgodnie ze sztuką projektową i zdrowym rozsądkiem.
Korzystając z publicznych pieniędzy unijnych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich… „ na polecenie Wójta gmina inwestuje w kanalizację na prywatnych gruntach. Z tego powodu zostałem praktycznie pominięty w projekcie i realizacji kanalizacji do mojej posesji. Przez to, że kanalizacja przechodzi po prywatnych gruntach za publiczne pieniądze jestem praktycznie odcięty od kanalizacji, gdyż zaprojektowane podłączenie mojej posesji jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli w odległości poniżej 15 m od mojej studni wody pitnej.
Zwracając wielokrotnie się z pismami tak do Wójta jak i do Prezesa PPK ........ nie dało to jakiegokolwiek rezultatu. Wcześniej również projektantka kanalizacji nie uwzględniła moich uwag stwierdzając:
„ że skoro nie zgadzam się na proponowaną nitkę kanalizacji( poniżej 15m od studni) to nie będę jej miał wcal e”.
Teraz prezes PPK .............. razem z Wójtem realizują ten scenariusz praktycznie pomijając moją posesję. Chyba tylko dlatego, że sprzeciwiłem się wejściu na moją działkę przy realizacji niezgodnej z przepisami prawa kanalizacji.
W piśmie do PPK ........... i Wójta wskazałem inne możliwości podłączenia mojej posesji do kanalizacji, które są zgodne z przepisami prawa co potwierdził także prezes osobiście i pisemnie. Choć innym sąsiadom zostały zmienione w projekcie lokalizacje kanalizacji i są wykonywane inaczej niż w projekcie. Zmiany projektu dla mojej posesji nie są realizowane. PPK ......... stwierdza, że mam wykonać to sam.
W warunkach technicznych jednak domagają się budowy przyłącza niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gdy zwróciłem się do prezesa PPK o wykonanie takiego przyłącza-dostałem odmowę choć wokół na zlecenie PPK wykonuje się kanalizację wszystkim sąsiadom. Sąsiedzi sprzeciwiają się i blokują wykonanie kanalizacji dla mojej posesji nawet na mój koszt.
PPK Pilchowice nie chce wykonać podłączenia do kanalizacji mojego domu ze względu na dużą ilość prac. Chyba wiedzą, że proponowane warunki techniczne są niezgodne z przepisami prawa .
Czuję się dyskryminowany przez urzędnikówz gminy ...... Wszystkim sąsiadom wykonują kanalizację korzystając z publicznych pieniędzy tylko nie chcą wykonać dla mojej posesji.

Czy można jeszcze cokolwiek z tym zrobić.

pozdrawiam
Henryk
PS
Czy mogę liczyć na jakąś pomoc ?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.