Pozew rozwodowy bez orzekania o winie.

Pytanie z dnia 25 maja 2023

Czy mogę napisać ugodę o rozwód z współmałżonkiem bez orzekania o winie by rozwód odbył się na posiedzeniu nie jawnym ? Czy do takiego pisma jest potrzebne pismo od prawnika? Jak uzyskać najszybciej rozwód gdy pożycia małżeńskiego nie ma od 2 lat? Pozew został złożony lecz z powodów trudnej sytuacji materialnej, nie została wzniesiona opłata sądowa a sąd odmówił jej umorzenia, czy w takiej sytuacji ponownie muszę składać pozew o rozwód? Czy wystarczy wpłacić opłatę ?

Dzień dobry, Nawet procesowe porozumienie pomiędzy małżonkami co do orzeczenia rozwodu nie zwalnia sądu od obowiązku ustalenia czy zostały spełnione przesłanki rozwodu. Sąd musi więc co najmniej przesłuchać małżonków, którzy chcą się rozwieść. Kiedy dostał pan/pani postanowienie o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych ? Czy na to postanowienie było składane zażalenie ?

Odpowiedź nr 1 z dnia 26 maja 2023 08:12 Zmodyfikowano dnia: 26 maja 2023 08:12 Obejrzało: 178 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, nie ma czegoś takiego jak ugoda o rozwód. Ktoś z Państwa musi złożyć pozew do sądu, w którym zostanie zawarty wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a drugi małżonek jak dostanie odpis pozwu wraz z wezwaniem do zajęcia stanowiska musi wnieść o to samo, czyli wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli chodzi o opłatę sądową to można wnieść o zwolnienie z niej wypełniając też stosowny formularz w tym zakresie. Najlepiej wnieść nowy pozew. Sąd nie wyda wyroku na posiedzeniu niejawnym zasadą są rozprawy w postępowaniu rozwodowym, więc będziecie Państwo wzywani do osobistego stawiennictwa. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 2 z dnia 26 maja 2023 12:33 Zmodyfikowano dnia: 26 maja 2023 12:33 Obejrzało: 171 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.