Porada w sprawie stypendium socjalnego.

Pytanie z dnia 19 maja

Złożyłem wniosek o stypendium socjalne. Organ I instancji (Uczelniana Komisja Stypendialna) wydała decyzję odmowną, twierdząc, że za długo już pobieram owo stypendium. Złożyłem odwołanie od tej decyzji do organu II instancji (Odwoławczej Komisji Stypendialnej), który wydał postanowienie o niedopuszczalności złożenia odwołania i uchybienie terminowi.
Nie zgadzam się z oceną żadnego z organów i planuję złożyć skargę do WSA. Czy w owej skardze powinienem wspomnieć także o decyzji wydanej w pierwszej instancji, czy tylko o postanowieniu wydanym w drugiej?

Dzień dobry, nie za bardzo rozumiem stan faktyczny - co było w pouczeniu, które otrzymał Pan w korespondencji od organu II instancji? Co do zasady skarga do WSA przysługuje od decyzji administracyjnych, które są merytorycznym rozstrzygnięciem. Postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania takowym nie jest. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 maja 2023 23:25 Zmodyfikowano dnia: 22 maja 2023 23:25 Obejrzało: 8 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.