Porada w sprawie spadkowej.

Pytanie z dnia 25 maja 2023

Dzień dobry,

zgodnie z Państwa ofertą, umożliwiającą uzyskanie bezpłatnej porady prawnej online, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy i która z alternatyw wejścia w posiadanie ½ części spadku (niezależnie od odziedziczonego udziału w nieruchomościach) jest legalna i bardziej skuteczna w niezręcznej sytuacji, gdy ja – jako jedyny syn i spadkobierca ustawowy środków finansowych po moim zmarłym ojcu, objętych dotychczas małżeńską wspólnością majątkową, a zgromadzonych aktualnie na 2 rachunkach bankowych mojej matki, będącej drugim i ostatnim spadkobiercą ustawowym po tym samym spadkodawcy (jej mężu) – zostałem przez matkę uczyniony pełnomocnikiem uprawnionym do wypłaty środków z obu rachunków, a ona sama nie dostrzega mojego tytułu do ¼ części środków przechowywanych na tych kontach:

1) wykorzystanie pełnomocnictwa poprzez przelanie przysługującej części środków na swój rachunek bankowy
(czy groziłyby mi wówczas sankcje karne po ewentualnym zawiadomieniu organów ścigania przez matkę?);
2) dochodzenie swojej części środków na drodze cywilnej poprzez (który sposób jest łatwiejszy w dochodzeniu i jakie byłyby tu terminy przedawnienia?):
a) roszczenie windykacyjne o wydanie należnej części spadku na art. 222 § 1 w zw. z 1029 § 1 KC,
b) roszczenie o zwrot z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 w zw. z 1029 § 1 KC)
(o ile przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie są wyłączone przez przepisy, do których odsyła art. 1029 § 2 KC);

Czy w tej sytuacji możliwe byłoby jeszcze jakieś inne, trzecie, pośrednie czy też hybrydowe rozwiązanie, polegające np. na połączeniu alternatywy ujętej powyżej w punkcie 1 ze wskazaną w punkcie 2, chociażby poprzez::
3) przelanie należnej części środków na jakiś inny rachunek bankowy celem ich zabezpieczenia (zdeponowania), po czym uruchomienie drogi cywilnej.

Z wyprzedzeniem bardzo dziękuję

Dzień dobry, jak wyraźnie wskazano w regulaminie strony, bezpłatne są wyłącznie krótkie ogólne informacje prawne, a nie porady prawne. W opisanej sytuacji należy dokonać działu spadku połączonego z podziałem majątku wspólnego. Wykorzystanie pełnomocnictwa, niezgodnie z umocowaniem, może rodzić sankcje cywilne, a nawet karne. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 25 maja 2023 13:00 Zmodyfikowano dnia: 25 maja 2023 13:00 Obejrzało: 73 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.