Porada w sprawie dziedziczenia spadku po mężu.

Pytanie z dnia 15 stycznia

Dzień dobry
Jak wygląda sprawa spadku po współmałzonku ,czy pewne składniki majatku na sprawie może przejąć żona a pewne dorosłe dziecko ?
Czy tylko jedna osoba przejmuje w spadku całośc ? i jak wtedy zrobić aby np. dziecko otrzymało pewną część majątku . dziękuje za pomoc

Dzień dobry, Jeśli nie było testamentu, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe i odbywa się ono na podstawie dziedziczenia ustawowego, np. w przypadku, gdy spadkobiercami jest żyjący małżonek i jedno dziecko, to spadkobiercy dziedziczą po 1/2. Spadkobierca może też spadek odrzucić i wówczas jego część będzie podlegała podziałowi pomiędzy jego spadkobierców. Kwestie podziału majątku następują w postępowaniu o dział spadku. Pozdrawiam, adw. Sandra Grzywocz - Nowak

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 14:11 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 14:11 Obejrzało: 64 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, z ustawy dziedziczy małżonek i dzieci zmarłego. W skład spadku wchodzi majątek osobisty zmarłego oraz 1/2 majątku wspólnego małżonków. Dział spadku to kolejny etap postępowania i w jego toku poszczególne składniki majątku mogą być rozdysponowane na poszczególnych spadkobierców za dopłatą lub bez dopłaty. Jeśli małżonkowie mieli majątek wspólny, to dział spadku musi być połączony z podziałem tęgo majątku wspólnego. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 stycznia 2024 14:43 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 14:43 Obejrzało: 63 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów: a) stwierdzenia nabycia spadku oraz b) działu spadku. Obydwa te postępowania można przeprowadzić albo przed sądem albo przed notariuszem. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ustala się wyłącznie kto jest spadkobiercą zmarłego oraz w jakim udziale dziedziczy spadek. W efekcie tego postępowania spadkobiercy zostają współwłaścicielami wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku spadku, w proporcji do swojego udziału w spadku. Na tym etapie żaden spadkobierca nie możne twierdzić, że konkretny przedmiot spadku należy tylko do niego i np. sprzedać ten przedmiot. Aby rozporządzić tym przedmiotem musi uzyskać zgodę pozostałych spadkobierców. Natomiast w postępowaniu o dział spadku dzieli się majątek spadku w ten sposób, że przypisuje się poszczególne przedmioty spadku poszczególnym spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziału i w taki sposób, że znika stan ich współwłasności. Są tu możliwe różne rozwiązania np. przejęcie całego majątku spadku przez jednego spadkobiercę ze spłatą pieniężną drugiego itp. Postępowanie to potrafi być skomplikowane i warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 15 stycznia 2024 16:25 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 16:25 Obejrzało: 60 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.