Podziała majątku wspólnego małżonków.

Pytanie z dnia 07 października

Dzień dobry moja żona odeszła ode mnie pozabierala wszystkie rzeczy, których się dorobiliśmy podczas małżeństwa od szczotki do zębów po talerze i meble wszystkie twierdząc że to ona kupiła za swoje pieniądze po slubie

Dzień dobry, a jakie jest pytanie? Może Pan wystąpić do żony z pisemnym wezwaniem do zwrotu rzeczy, które żona zabrała, może też do zwrotu części, jeśli nie wszystkich albo do rozliczenia finansowego z tego tytułu. Najpierw należałoby zrobić rozdzielność majątkową jeśli jeszcze jej Państwo nie mają, ponieważ w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej podziału majątku robić nie można. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 października 2022 11:06 Zmodyfikowano dnia: 7 października 2022 11:06 Obejrzało: 31 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Działanie żony było nieuprawnione. Wszystkie przedmioty, które kupiliście Państwo w trakcie małżeństwa (za pieniądze nie pochodzące z majątku osobistego) weszły do Państwa majątku wspólnego i powinny podlegać podziałowi w ramach postępowania o podział majątku wspólnego. Każdy z małżonków ma prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 października 2022 14:56 Zmodyfikowano dnia: 7 października 2022 14:56 Obejrzało: 25 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.