Pytanie z dnia 22 lipca 2020

Podatnik (osoba fizyczna) wybudował budynek, który wprowadził do ewidencji środków trwałych w dniu 01 sierpnia 2011r. Od poniesionych nakładów na budowę odliczał podatek naliczony, gdyż budynek miał służyć działalności opodatkowanej. Z dniem 1 sierpnia 2011 r. podatnik w tym budynku uruchomił działalność gastronomiczną, która była wprowadzona do m-ca kwietnia 2013r. Z uwagi na brak rentowności na tej działalności restauracja została zamknięta, a budynek nie był używany. Podatnik równocześnie w okresie od grudnia 2019r. prowadził inną działalność, opodatkowaną podatkiem VAT. Od 1 stycznia 2020r. podatnik zawiesił działalność gospodarczą, a z dniem 1 lipca 2020r. US wykreślił podatnika z rejestru VAT. Obecnie podatnik zamierza wycofać ten budynek z działalności gospodarczej. W związku z tym podatnik ma wątpliwość - czy czynność ta będzie zwolniona z VAT ? Czy odliczony podatek VAT będzie musiał skorygować w ilości 1/10 odliczonego? Czy wpływ na wysokość korekty podatku odliczonego może mieć fakt nie używania tego budynku od maja 2013r. ? Jaki wpływ na korektę ma zawieszenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2020 r.? Czy jeżeli podatnik wycofa ten budynek w 2021 r. to nie będzie musiał korygować VAT, pomimo tego, że działalność od 1 stycznia 2020 r. była zawieszona?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.