Podatek od nabycia spadku.

Pytanie z dnia 27 lutego

Mój ojciec wziął ślub z inną kobietą. Po śmierci mojego ojca macocha odziedziczyła po nim mieszkanie, które następnie chce zapisać mi. Czy od tego spadku zapłacę podatek?

Dzień dobry. Nie, jako pasierb darczyńcy będzie Pan mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 27 lutego 2024 11:37 Zmodyfikowano dnia: 27 lutego 2024 11:37 Obejrzało: 34 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na kolejność dziedziczenia, jeżeli nie było sporządzonego testamentu, to w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i dzieci, a to oznacza że Pan/Pani również powinni dziedziczyć. Ale jak wskazałem, to zależy w jakiej formie spadek po ojcu odziedziczyła jego żona, a Państwa macocha. Co do kwestii dziedziczenia po macosze, ustawa o podatku od spadku i darowizn przewiduje zwolnienie w następujących sytuacjach: art. 4a: Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: 1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz Wobec powyższego w Państwa przypadku niezależnie od sposobu nabycia mieszkania (testament, darowizna za życia) mogą Państwo zostać zwolnieni z podatku, ale trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności przed Urzędem Skarbowym, tj. zawiadomienia urzędu we właściwym czasie. Pozdrawiam

Odpowiedź nr 2 z dnia 27 lutego 2024 11:37 Zmodyfikowano dnia: 27 lutego 2024 11:37 Obejrzało: 34 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.