Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Pytanie z dnia 15 stycznia

Dzień dobry, mam ograniczoną władzę rodzicielską do współdecydowania o szkole dziecka oraz o jego leczeniu. Zmarł mój ojciec. Odrzuciłem spadek ze względu na długi ojca. Czy potrzebuję zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka? Matka dziecka ma pełną władzę rodzicielską i zgadza się na odrzucenie spadku.

Dzień dobry, zgodnie z przepisem art. 101 par. 4 KRiO: Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 640(1) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 14:51 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 14:51 Obejrzało: 90 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. W tej sytuacji nie potrzebuje Pan zgody sądu ale potrzebuje Pan pełnomocnictwa od matki dziecka. Zakres Pana władzy rodzicielskiej nie pozwala bowiem na dokonywaniu tego typu czynności w imieniu dziecka. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 stycznia 2024 16:15 Zmodyfikowano dnia: 15 stycznia 2024 16:15 Obejrzało: 88 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.