Pytanie z dnia 16 grudnia 2016

obecnie mieszkanie wynajmuje moja mama która jest wlascicielem nieruchomosci. rozlicza się ryczałtem z US. mieszkanie w najblizszej przyszlości moja mama chciałąby przepisać na mnie w formie darowizny a ja jako syn chce nadal wynajmować to mieszkanie.
- Jak wygląda kwestia podatkowa czy taką umowę należy rozwiązać np w dniu podpisania aktu notarialnego i zawrzeć nową umowę najmu już pomiędzy najemcą a obdarwowanym?
ze wstępnych informacji jakie usyskałem w US tak najlepiej byłoby.....
(Aby uniknąć prowadzenia ewidencji najmu umowa najmu musi być zawarta w formie pisemnej) a więc ja muszę mieć nową umową. Aneks nie wystarczy, a umową mojej mamy do czasu jej zakończenie nie mogę się posługiwać

W przypadku darowizny, obdarowany staje się właścicielem darowanej rzeczy i wstępuje w prawa i obowiązki właściciela, również jako wynajmujący przy umowie najmu. US zależy na rozwiązaniu poprzedniej umowy i zawarciu drugiej, ponieważ będzie to łatwiejsze dla US w ewidencji. Jeśli nie ma przeciwwskazań to również proponuję zawrzeć nową umowę, ponieważ również w przypadku jakiejkolwiek kontroli skarbowej, pozwoli to na łatwiejsze wykazanie okresu trwania umowy i stron umowy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 grudnia 2016 12:13:04 Obejrzało: 93 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowny Panie, jeśli chodzi o przejęcie istniejącej umowy najmu, to dzieje się to w zasadzie z mocy prawa – art. 678 k.c. wskazuje, że nabywca, w razie zbycia przedmiotu najmu, wstępuje w prawa i obowiązki wynajmującego. Dzieję się to nawet bez dodatkowego porozumienia między stronami. Oczywiście z daleko posuniętej ostrożności (w tym podatkowej) sugeruję, aby po podpisaniu aktu notarialnego darowizny dokonać aktualizacji stosunku pomiędzy wynajmującym i najemcą, np. poprzez wskazanie, iż stara umowa ulega aktualizacji w podanym w niej brzmieniu – np. poprzez wstąpienie Pana w stosunek najmu jako wynajmującego. I taką umową przedłożyć podczas wyboru formy opodatkowania.

Odpowiedź nr 2 z dnia 21 grudnia 2016 00:39:17 Obejrzało: 90 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.