Pytanie z dnia 10 grudnia 2017

Moi rodzice aktem notarialnym przekazali mi na własność mieszkanie , którego byli właścicielami. Czy po rozwodzie będę właścicielem tylko ja ,czy też moja żona ewentualnie dzieci ?

Jeżeli w umowie darowizny jako obdarowany jest wymieniony wyłącznie Pan to mieszkanie to należy do Pana majątku osobistego i po rozwodzie nadal będzie Pan jedynym jego właścicielem ( art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W związku z tym żona nie będzie miała prawa dochodzić od Pana jakiejkolwiek części wartości tego mieszkania po rozwodzie. Dzieci również nie nabywają żadnych praw do mieszkania. Jednak należy pamiętać że w przypadku gdy w mieszkaniu były dokonywane remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia, to małżonka może dochodzić zwrotu połowy zainwestowanej kwoty pod warunkiem że udowodni wysokość takich nakładów na Pana mieszkanie. Podstawę do dochodzenie nakładów poczynionych na mieszkanie wspólne z majątku osobistego żony stanowi art. 45 K.r.o.: „§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód (...). § 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

Odpowiedź nr 1 z dnia 11 grudnia 2017 12:37:36 Zmodyfikowano dnia: 11 grudnia 2017 12:37:36 Obejrzało: 57 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.