Majątek wslny małżonków Udział w nieruchomości.

Pytanie z dnia 09 sierpnia

Kupuję z mężem mieszkanie, większosc majątku pochodzi z majątku męża ( nieruchomość przed ślubem), ja chciałabym mieć wkład i udziały w mieszkaniu ale wg prawa mój majątek po ślubie jest wspólnym majątkiem małżeństwa . Czy wobec tego mogę coś zrobić ( darowizny itp ) aby zwiększyć osobisty majątek a tym samym mieć większy % w udziałach mieszkania ?

Szanowna Pani, Najczęstsze drogi powiększenia majątku osobistego to właśnie darowizny, a także dziedziczenie, pewne rodzaje odszkodowań i zadośćuczynień, nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie i pokrewne. Oczywiście majek osobisty stanowią także przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej i te nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z tych źródeł może Pani "sfinansować" swój udział w nabywanym lokalu.

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 sierpnia 2023 12:55 Zmodyfikowano dnia: 10 sierpnia 2023 12:55 Obejrzało: 26 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, w wariancie wspólności ustawowej małżeńskiej ("default" -owy ustój małżeński, nie było intercyzy) - rzeczy (w tym nieruchomości) nabyte przez małżonków wchodzą do majątku wspólnego małżonków, tenże majątek ma charakter "bezudziałowy" tj. współwłasności łącznej, nie ma więc mowy o żadnych "%"

Odpowiedź nr 2 z dnia 11 sierpnia 2023 12:43 Zmodyfikowano dnia: 11 sierpnia 2023 12:43 Obejrzało: 25 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.